Politisk markvandring

Tag på markvandring og hør om Svendborg Kommunes forslag til Vandhandleplanerne

Mandag den 18. juni fra klokken 19.00 inviteres alle, som har interesse i Svendborgs vandløb, søer og havmiljø på markvandring med afgang fra p-pladsen ved kirken og kroen i Vester Skerninge.     

Temaet for turen er Svendborg Kommunes forslag til vandhandleplan, som er vedtaget af Byrådet den 29. maj 2012 og efterfølgende fremlagt i offentlig høring fra den 8. juni og til den 17. august 2012.

Handleplanen er udarbejdet på baggrund af statens vandplaner og deres indsatsprogrammer. Handleplanen prioriterer og bestemmer hvornår de mange forskellige indsatser skal påbegyndes. 

Med vandplanerne har staten besluttet, at Svendborg Kommune skal gennemføre en lang række indsatser med det formål at forbedre vandmiljøet. Hvad kommer det så til at betyde i praksis, hvad bliver det synlige resultat ude i landskabet, og hvad kommer det til at betyde for borgere og de berørte lodsejere? 

Kom og hør svaret fra Svenborg Kommune.

Turen, der er en rundtur ved Syltemade Å, forventes at være slut omkring  21.00.

Læs også