Markvandring og smagsprøver på Grantoftegaard

Afgrøder til bagerbranchen, sorter som spelt, svedjerug og nøgenbyg samt alternative gødningstyper er i fokus på markvandring.

Grantoftegaard ved Ballerup er med sine 780 hektar blandt landets største økologiske landbrug.

14. juni inviterer gården og Planteavlsudvalget i Økologisk Landsforening sjællandske økologer og andre interesserede til markvandring og smagsprøver.

Der vil være fokus på nøjsomme afgrøder i sædskiftet. Afgrøder, som opnår en høj kvalitet og derfor efterspørges i bagerbranchen. På marvandringen kan man se afgrøder som spelt, svedjerug, nøgenbyg, vinterhvede med stak (gold blomme), Als og Tystofte Stakket samt vårhveden Dacke.

 

Alternative gødningsformer er også på dagsordenen. På Grantoftegaard anvender man komposteret hestegødning og lidt hønsegødning.

- Sjælland er fattig på husdyrgødning, og derfor optager andre gødningstyper naturligvis økologiske planteavlere. Et optimalt sædskifte til nærringsstoffiksering, biogas og alternative gødningstyper er derfor noget af det dagen kommer til at handle om på Grantoftegaard, siger Anders Lund, formand for Planteavlsudvalget i Økologisk Landsforening.

Udvalget har i dagens anledning henlagt et møde til Grantoftegaard om formiddagen. Efter markvandringen er der smagsprøver på Grantoftegaards egne produkter.

Det er gratis at deltage i arrangementet, men tilmelding er nødvendig.

 

 

Læs også