Besøg vådområde

Tidligere landboforeningsformand, Leif Gade, har lavet et vådområde. Han holder Åbent hus den 31. maj kl. 19.

Kernen i vådområdet er en 760 meter lang kommunal grøft rørlagt i 1957. Da Leif Gade sidste år købte arealet, opdagede han og sønnen det rørlagte vandløb under et mystisk dæksel. De borede i sagen og opdagede, at grøften afvander 150 ha intensiv dyrket landbrugsjord og i øvrigt munder ud i Skals Å og Hjarbæk Fjord, der er meget belastet af kvælstof. Det satte gang i tankerne om at få vandet op til overfladen og etablere et vådområde i sammenhæng med en naturbeskyttet eng.

- Fordelen ved etableringen af vådområdet er – udover en unik flora og fauna – at vådområdet tilbageholder 266 kilo kvælstof pr. hektar pr. år, plus 10 til 50 procent af det fosfor, der kommer, siger Leif Gade.

Udover frilægningen kom der snoninger på vandløbet, der blev lavet et overløbsbassin og en lille dæmning, så vandet stemmes op i en sø, der er omgivet af et sumpet område med sivende vand.

Udgiften til at lægge et par hektar om til vådområde kan holdes på nogle ganske få tusinde kroner, fordi der via NaturErhvervstyrelsen og EU ydes kompensation, hvis projektet fjerner mindst 100 kilo kvælstof pr. hektar.

- Kun, hvis man er husdyrbruger og har knapt med jord i forhold til dyreenhederne skal man være opmærksom på konsekvensen, påpeger han, der nu glæder sig over det naturskønne område.

Åbenthus arrangementet afholdes sammen med Landboforeningen Midtjylland og Viborg Kommune.

Læs også