Landbrugsuddannelse i 10. klasse hitter

En populær 10. klasse linje er et hit blandt unge med interesse for landbrug, dyr og natur på TronsøSkolen og Grindsted Landbrugsskole.

Koblingen mellem en fri fagskole og en erhvervsskole er ret unik i Danmark, men har vist sig at være en succes. Antallet af elever er steget hvert eneste år, fra få elever i de første år til 25 elever i dette skoleår.

- Umiddelbart kan det måske være svært at se sammenhængen mellem en fri fagskole og så landbrugsskolen, men vi har jo set, at der er en helt naturlig sammenhæng. Mange af vores elever har samme interesser og lyst til at arbejde med dyr og natur, som også eleverne på landbrugsskolen sætter værdi på. De unge står ofte i et dilemma, når de er færdige med folkeskolens 9. klasse, da de gerne vil på efterskole, men samtidig er kede af at flytte væk fra deres hest. Den mulighed har de så her hos os. Det unikke er, at de samtidig kan vælge at tage første del af landbrugsuddannelsen, mens de går i 10. klasse, fortæller Toni Hessner, forstander på TronsøSkolen, der er en del af de Frie Fagskoler.

Frie Fagskolers styrke er en unik kombination af praksisnær kostskoleundervisning og målrettede praktisk-kreative fag, som både understøtter de unges evner til at leve et selvstændigt liv og samtidigt rækker frem mod en erhvervsuddannelse. Elever med store læringsudfordringer får gode oplevelser, når de boglige fag kobles sammen med en praktisk undervisningsform inden for deres interesseområder. Herved bliver det synligt for især de praktisk orienterede og bogligt svage elever, hvordan de med fordel kan lære at anvende den boglige viden, for eksempel matematik, konstruktivt i deres hverdag, målrettet de praktiske fagområder, som den enkelte elev har interesse for.

 

Fødekilde for landbrugsskolen

På den anden side af parkeringspladsen er forstander for Grindsted Landbrugsskole Kurt Østergaard ligeledes tilfreds med landbrugslinjen på TronsøSkolen.

- Det er en ret god fødekilde for landbrugsskolen og et godt samarbejde mellem de to naboskoler. Vi mener, at det er en god måde for de unge, som kan modnes gennem et helt år og stadig få forbedret nogle af skolefærdighederne, da de jo også har de almindelige fag som matematik, engelsk og dansk. Foruden de ugentlige landbrugsfag, så kommer de over på landbrugsskolen de sidste uger, hvor de er til en kompetenceafklaring, hvor de i mange tilfælde allerede er nået igennem stoffet for grundforløbet. Overgangen mellem folkeskole og erhvervsuddannelserne kan ofte være svær for de unge, men denne løsning er i mine øjne perfekt, og giver de unge en god afslutning på folkeskolen samtidig med, at de får en god start på deres erhvervsuddannelse, siger Kurt Østergaard.

Eleverne bor på TronsøSkolen og har de obligatoriske 10. klasses fag samtidig med, at de modtager undervisning i grundforløbsfagene på landbrugsskolen. Tendensen viser, at 80 procent af eleverne der har gennemført 10. klasse på landbrugsskolen efterfølgende fortsætter i landbrugsuddannelsen.

 

Læs også