Udsigt til studenterhuer i førerhuset

Et stigende antal studenter fortsætter deres uddannelse på Gråsten Landbrugsskole frem for at gå videre på universitetet.

Gråsten landbrugsskole har lige nu 18 tilmeldinger til studenterholdet 2012. I forhold til 2009 havde man kun fire tilmeldte på dette tidspunkt af året.

- En erhvervsuddannelse er måske ikke det oplagte valg, når man har taget en studentereksamen. Men vi har oplevet stor succes og tilfredshed hos både studenterne og deres respektive arbejdsgivere. De unge har studieerfaring, hvilket er en stor fordel, og de går til uddannelsen med stor glæde og engagement, forklarer Peder Damgaard, forstander på Gråsten Landbrugsskole.

 

Turbo uddannelse

Som student opnås en væsentlig merit i forhold til længden af uddannelsen, så de kan blive landbrugsassistent på 1½ år og faglært landmand på kun 2½ år.

- Studenterne har opøvet mange af de kvaliteter, der skal bruges for at blive en dygtig landmand. De studerende vælger efter de 2½ år oftest at fortsætte uddannelsen og læse til agrarøkonomer, virksomhedsledere eller fortsætter på universitetet, fortæller studievejleder Dorthe Kreiberg fra Gråsten Landbrugsskole og tilføjer, at en stor del af dem efterfølgende får arbejde som praktiserende dyrlæger, bliver ansat inden for rådgivningssektoren eller bliver undervisere på for eksempel landbrugsskoler. Andre vælger selvfølgelig også at arbejde som driftsledere eller starte egen landbrugsbedrift.

Selvom uddannelsen må betegnes som en turbouddannelse, på grund af det forholdsvis korte forløb, så kom studenterne i år 2011 ud med et karaktergennemsnit på 10,4 ved den afsluttende eksamen til Landmand.

 

Godt studiemiljø – både fagligt og i fritiden

De fleste studenter vælger at bo på skolen og opleve det særlige miljø på en landbrugsskole, som mange af dem også kender til fra deres efterskoletid.

- Vi kan mærke, at de unge er begejstrede for kostskoleformen, og de kommer hertil fra hele landet. De deltager aktivt i vores mange aktiviteter, som for eksempel jagt, idræt, elevcafé og de andre sociale aktiviteter, som skolen arrangerer. Nogle finder sammen om udlandsrejser og praktik i udlandet. Blandt andet har vi et par fra forrige hold, som fandt sammen på studenterholdet og sammen rejste til New Zealand. De bor nu i København, hvor den ene læser til dyrlæge og den anden er naturressourcestuderende på KU-Life, fortæller Dorthe Kreiberg. 

Gråsten Landbrugsskole modtager i disse dage de sidste tilmeldinger til studenterlinjen, der starter midt i september.

 

 

Læs også