LandboNord på Christiansborg

- Vi er med på vækst-dagsordenen. Sådan lød det, da LandboNord indtog Christiansborg.

Onsdag tog en delegation fra LandboNord til Christiansborg. Målet var klart: Vi vil i dialog med folketingspolitikerne, så landbrugets vilkår for at bidrage til samfundets vækst via eksport og flere arbejdspladser bliver tilgodeset frem for tilintetgjort.

I løbet af dagen troppede en lang række nordjyske folketingsmedlemmer og medlemmer fra henholdsvis Miljø- og Fødevareudvalget op for at høre mere om, hvad repræsentanterne fra LandboNord havde at sige på vegne af erhvervet. Blandt de fremmødte var fx Orla Hav (S), Marianne Jelved (R), Erling Bonnesen(V), Birgitte Josefsen (V), Leif Mikkelsen (LA) og Mette Bock (LA).

Vandplaner og drænvandsundersøgelser i fokus

Helt naturligt var der i løbet af dagen stor fokus på vandplanerne og deres betydning for de nordjyske landmænd og for det nordjyske arbejdsmarked generelt. For ikke nok med at landmændene hver især bliver hårdt ramt økonomisk, viser analyser fra Landbrug & Fødevarer og Videncentret for Landbrug, at Nordjylland står til at miste over 5000 arbejdspladser i både landbruget og følgeindustrien, hvis vandplanerne gennemtrumfes, som de ser ud i dag. Ikke just en konsekvens, som er i tråd med regeringens målsætninger om at skabe op mod 180.000 nye arbejdspladser i den netop offentliggjorte 2020-plan.

 LandboNords planteavlskonsulent Jacob Møller benyttede desuden lejligheden til at fremlægge de seneste resultater fra den landsdækkende drænvandsundersøgelse, hvor LandboNord har forestået cirka en tredjedel af alle prøverne. Resultaterne understreger netop det manglende faglige grundlag for vandplanerne.

 - Vores budskab i dag er, at vi gerne vil bidrage til Danmarks vækst, men at politikerne må se af at få øjnene op for resultaterne af de landsdækkende drænvandsprøver, der er blevet taget i løbet af det sidste år. Det kan ikke passe, at politikerne på Christiansborg pure afviser at forholde sig til ny viden, der ellers kan være med til at afværge faltale konsekvenser for et erhverv, der via eksport henter 72 mia. kr. hjem til Danmark, siger LandboNords formand Niels Vestergaard Salling.

 - Og der var jo heller ingen af de fremmødte politikere - uanset partifarve - der kunne benægte de resultater og eksempler, vi fremlagde, fortsætter han.

 Budskab om intelligente løsninger

- Det, vi opponerede i mod, var, at det ikke er rimeligt, at man vil male med den brede pensel, når vi skal forbedre vandmiljøet. I stedet vil vi gøre en indsats, hvor vi kan få en effekt og med løsninger, der er mere effektive og mindre omkostningstunge end fx bræmmer og efterafgrøder. Det kan for eksempel være minivådområder, som har vist sig at være særdeles effektive, når det gælder reduktion af kvælstofudvaskning, understreger Niels Vestergaard Salling.

- Og for øvrigt har analyserne fra Landbrug & Fødevarer og Vicencentret for Landbrug også vist, at ved at udvikle og benytte de intelligente løsninger til at forbedre vandmiljøet, så vil den nordjyske region skabe op mod 2100 arbejdspladser, slutter formanden.

 LandboNord fortsætter

LandboNord fortsætter i den kommende tid ufortrødent med at forsøge at påvirke det politiske system – for eksempel sendes der ovenpå gårsdagens Christiansborg-tur fakta og eksempler til både Miljøministeriet og til Miljøudvalget, og midt i maj bliver der holdt møde med Miljøcentret i Aalborg. Derudover har LandboNord også valgt at investere 100.000 kroner i to yderligere drænvandsprøver hos de landmænd, der har været med i de tidligere tre prøvetagninger.

Læs også