Auken: Landbrug skal inddrages i vandplaner

Miljøminister Ida Auken (SF) vil inddrage organisationerne mere, når næste generation af vandplaner skal planlægges.

Desuden skal det faglige grundlag forbedres.

- Jeg er meget opmærksom på generelt at sikre en betydelig større interessentinddragelse, herunder af Landbrug & Fødevarer og de grønne organisationer, end der har været i forberedelsen af første generations vandplaner, skriver ministeren i et svar til Folketinget, ifølge Altinget.dk, hvor hun også understreger, at den næste generation af vandplaner skal bygge på den bedst mulige faglige viden.

I andre svar understreger Auken, at der blandt andet er brug for at udvikle ålegræsværktøjet, ligesom der skal findes virkemidler til reduktion af kvælstof.

Læs også