DN: Kommunen skal fortsætte med lempelig vandløbsvedligehold

Danmarks Naturfredningforening i Mariagerfjord opfordrer kommunen til fortsætte med lempelig vedligeholdelse af vandløbene.

DN Mariagerfjord skriver i deres seneste nyhedsbrev, at de er af den opfattelse, at arbejdet i dag, i forhold til tidligere tiders meget hårdhændede vandløbsvedligeholdelse, er både eksemplarisk og til stor gavn for naturen og miljøet, samtidig med at den også tilgodeser vandføringsevnen.

- At visse lavbundsområder til tider bliver oversvømmet, er for så vidt kun til gavn for miljøet. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at vandløbsmyndigheden alene har pligt til at overholde regulativets vandføringskrav, men ikke til at dyrkningssikre de vandløbsnære arealer, udtaler lokalfomand Ole Guldberg og tilføjer:

- Desuden vil de kommende ti meter bræmmer i sig selv være en løsning på dette »problem« og i øvrigt medvirke til en betydelig reduktion i tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet. Så det er naturligvis et tiltag, som DN i høj grad påskønner.

DN Mariagerfjord opfordrer dermed kommunen til at stå fast og fortsætte med den lempelige vandløbsvedligeholdelse, man i de senere år har praktiseret.

Læs også