Bestyrelsesmedlemmer i Arla lækkede fortrolige oplysninger

De to danske medarbejderrepræsentanter i Arlas bestyrelse udtræder af Arlas repræsentantskab og bestyrelse, efter at de har forbrudt sig mod Arla-bestyrelsens forretningsorden.

To danske medarbejderrepræsentanter i Arlas bestyrelse har været lidt for åbenmundede i forhold til deres bagland. De har derfor nu - formentlig inden de selv blev smidt ud - valgt at forlade bestyrelsen og repræsentantskabet.

Det drejer sig om Bjarne Bundesen, der har siddet i Arlas bestyrelse i ni år, og Bjarne Hass Nielsen, der har siddet i bestyrelsen i ét år, og som er ansat på henholdsvis Christiansfeld Mejericenter og Brabrand Mejeri.

Uvist hvad det dækker over
Hvad, de følsomme oplysninger dækker over, vil Arla af gode grunde ikke komme nærmere ind på. I en pressemeddelelse hedder det, at de to bestyrelsesrepræsentanter »har videregivet følsomme oplysninger fra bestyrelsen og dermed handlet i strid med bestyrelsens forretningsorden.«

Det lyder videre i pressemeddelelsen, at de begge er meget kede af det skete og forklarer, at de ikke har haft til hensigt at handle i strid med forretningsordenen.

Efter et møde mellem Bjarne Bundesen, Bjarne Hass Nielsen og formandskabet er vurderingen dog imidlertid, at det ikke er muligt at fortsætte arbejdet i bestyrelsen med den tillid, som er nødvendig. Derfor har de valgt at trække sig og overlade posterne til andre.

- Det er vigtigt, at der er tillid imellem bestyrelsens medlemmer, og for at Arlas medarbejdere kan blive repræsenteret på bedst mulig måde i bestyrelsesarbejdet har vi valgt at trække os, siger Bjarne Bundesen og Bjarne Hass Nielsen i en fælles udtalelse i Arlas pressemeddelelse.

Fra Arla oplyses det, at sagen ikke har haft nogen indflydelse på de to medarbejderes ansættelsesforhold hos Arla.

Trist formand
Formanden for Arlas bestyrelse, Åke Hantoft, beklager situationen:

- I Arla har vi tradition for et tæt samarbejde i bestyrelsen, men det baserer sig på tillid, og derfor har jeg respekt for deres beslutning. De to repræsentanter har ydet en stor indsats i bestyrelsen, og det vil jeg gerne sige tak for, siger han.

Valget af to nye bestyrelsesrepræsentanter vil ske hurtigst muligt blandt de tilbageværende repræsentantskabsmedlemmer og de to fratrådte medlemmers suppleanter.

Arlas bestyrelse består af i alt 20 medlemmer. Udover 16 landmænd er der fire medarbejderrepræsentanter. De to øvrige medarbejderrepræsentanter i Arlas bestyrelse er begge svenske.

Læs også