Bruger halmbriketter i minkburene

Lovens bogstav, om at minken til enhver tid skal have adgang til halm, er de seneste år blevet mere håndhævet. En halmbriket og giver overblik og orden i redekassen. Samtidig undgås spild og tab af halm på jorden.

For at leve op til dette bruger minkavler Otto Pedersen, Grisbæk ved Bramming easy-joy i minkburene, mens tæven har hvalpe.

Hans vigtigste mål er at leve 100 procent op til lovgivningen. Dernæst, at hverdagen er nem og overskuelig for ham og hustruen, Inge. Sammen passer de farmens 2.200 tæver.

Lovkravet volder en del problemer ude på minkfarmene. Problemet opstår især, når minken har fået unger, og der skal fodres ovenpå redekassen.

Når hvalpene starter med af få fast foder og dette tildeles ovenpå redekassen, er det et problem, at tildele halm samme sted. Lægger man i stedet halmen ovenpå selve buret tager vinden ofte fat i det og blæser det på jorden. Det sker netop hos Otto, der har åbne minkhaller.

Løsningen for ham har derfor været at lægge en halmbriket i form af easy-joy i minkburet. En briket af sammenpresset halm. Så undgår han også dagligt at skulle ud og lægge mere halm ovenpå redekassen.

Otto har halve hvalpenet, derfor fjerner han først nettet, når hvalpene er omkring 5-6 uger gamle og herefter lægger han en halmbriket i minkburet.

Halm mindsker overblik
En anden årsag til, at han ikke ønsker at have halm på redekassen mens ungerne er i reden, er, at det forhindrer minkavleren i at have overblik over reden.

- Når der både ligger halm og foder ovenpå redekassen er det umuligt for at holde øje med trivslen nede i reden, siger Otto mens han viser rundt på farmen.

Derimod er der fint udsyn til reden, når der i stedet anvendes en halmbriket. I nogle af rederne ligger der endda stadig en halmbriket, som blev lagt i buret i efteråret, men som tæven efterfølgende har fået bakset ind i reden.

- Mine planer for i år er, at alle tæverne skal have easy-joy i buret og indtil vi er færdige med at sætte hvalpe ud i kasser. Jeg forventer, at en easy-joy kan holde 2-3 uger, men jeg ved af erfaring, at der kan være stor variation blandt de enkelte typer.

Læs også