Tror på spirende randzoneoprør

Landbrug & Fødevarer advarer imod, at landmænd begår ulovligheder ved at nægte at etablere randzoner, sådan som flere landboformænd har opfordret til. Ifølge landboformand Jørgen Popp Petersen er Axelborgs melding i strid med mange landmænds holdning.

- Det er ved at gå op for flere og flere landmænd, hvor alvorligt det her med randzonerne er. Og vi må bare helt klart sige fra.

Sådan siger formand for LHN, Jørgen Popp Petersen, der hele dagen i går var optaget af interview i flere landsdækkende medier om de forhadte randzoner, han som landboformand undsiger og opfordrer sine medlemmer til at droppe - mod lovgivernes ønske.

Du og flere landboformænd er ude med meldinger om, at landbruget I fælles flok skal droppe randzonerne. Men Landbrug & Fødevarer på Axelborg siger det modsatte. Er I ikke på kollisionskurs med jeres egen organisation?

- Det, jeg forholder mig til, det er, hvad bønderne siger til randzonerne.

Og hvad siger de?

- De siger nej! De siger helt klart nej!, fastslår Jørgen Popp Petersen.

Advarer mod civil ulydighed
Landbrug & Fødevarers formand, Niels Jørgen Pedersen, advarer derimod sine kolleger og medlemmer mod at overtræde landets love.

- Jeg forstår vreden hos vores medlemmer. Men vi får altså ikke noget positivt ud af at kæmpe mod politikernes beslutninger med ulovlige midler. Så ender det bare med, at politikerne bliver endnu mere skingre i deres krav til landbruget, lyder det fra  Niels Jørgen Pedersen.

Ifølge formanden går vejen til politisk indflydelse gennem kontant, men konstruktiv kontakt til politikerne og offentlighed.

- Jeg har gentagne gange forklaret fødevareminister Mette Gjerskov, hvor dybt frustrerende situationen er for os landmænd. Det samme gør jeg med ministre fra resten af regeringen. At kæmpe for sin sag kræver nogle gange mere snilde end knofedt. Vi kan godt stå og råbe ad politikerne, men så råber de bare igen. Uanset hvor tåbelig en lov er, siger Niels Jørgen Pedersen.

Civile retssager på vej
Formanden for den midtjyske landboforening LMO, Steen Vindum, pointerer, at man er nødt til at rette ind efter landets love.

- Som landboformand kan jeg ikke mene andet. Men jeg har da forståelse for, hvis der er landmænd, der siger, nu er det nok. Det her vil jeg ikke være med til. Det har jeg da, siger Steen Vindum, der ikke tror, civil ulydighed vil skade landbrugets image og omdømme.

Han tilføjer, at LMO i disse dage er i færd med at finde ud af, om der er midtjyske landmænd, der kan og vil anlægge civile retssager mod staten i randzone-spørgsmålet.

- Det er meget sandsynligt, det kommer til at ske. Og sammen med Axelborg, som kører en retssag for hele erhvervet, vil vi dermed lokalt lægge maksimalt pres på staten. For alle ryster på hovedet af det her. Og der er slet ikke faglig dokumentation for, at man får den miljøeffekt ud af randzonerne, man siger, man gør, pointerer Steen Vindum.    

Produktionen skal erstattes
Hans formandskollega hos LHN, Jørgen Popp Petersen, føjer til, at han mener politikerne i deres iver for at signalere handlekraft og miljø helt overser det faktum, at når man tager 50.000 hektar landbrugsjord ud af drift, skal disse erstattes med 50.000 hektar et andet sted på kloden.

- EU mangler i dag 35 millioner hektar landbrugsjord for at være selvforsynende. Den skævvridning skubber Danmark til ved at tage yderligere 50.000 hektar jord ud af produktionen.

- Tankegangen om randzonerne hører simpelthen en svunden tid til. Tankegangen stammer fra en tid, hvor kornet kostede det halve af i dag. Og fra en tid hvor efterspørgslen efter fødevarer var helt anderledes end i dag, siger han.

Læs også