Hvorfor Finansiel Stabilitet?

Den statslige bank blev heftigt diskuteret på Gefion's generalforsamling, og parterne var ikke enige.

- Finanskrisen i bankerne har sat tydelige spor. Den finansielle sektor er fastfrosset og situationen uholdbar. Vi må konstatere, at udviklingen i landbruget er gået næsten helt i stå, sagde formanden Torben Hansen under sin beretning ved generalforsamlingen i tirsdags i landboforeningen Gefion.

- Desværre ser vi også, hvordan Finanstilsynet trækker i den forkerte retning og skubber til det læs, der er ved at vælte, frem for at sikre stabilitet i en kritisk situation. Finanstilsynet er ved at gennemgå de enkelte bankers landbrugsengagementer, og det, der reelt sker, er, at Finanstilsynet pålægger bankerne nye nedskrivningsregler, der efterlader mange af os med på papiret værdiløse bygninger og en jordværdi under den reelle afkastmulighed.

Svær tilværelse
Bankerne og realkreditinstitutterne er også ramt, forklarede formanden, men det forsvarer ikke, at de lige nu er ved at kvæle rigtig mange landbrugsbedrifter med høje bidragssatser og øgede marginaler.

- Rigtig mange bedrifter er i en helt uholdbar situation, både hvad angår nye investeringer og manglende likviditet, men lige nu arbejdes der på mange løsninger for de, der hænger fast i Finansiel Stabilitet eller i en række mindre, lokale banker. Det er helt afgørende, at der igen bliver tillid til både landbruget og den finansielle sektor.

Man må klare sig selv
Svineproducent Peter Kjær Knudsen takkede formanden for en skarp og god beretning, hvor han dog ikke delte formandens syn på Finansiel Stabilitet. 

- Det er den første beretning, jeg længe har hørt som er så skarp og direkte. Men jeg må dog indskyde, at jeg ikke mener, at vi skal have Finansiel Stabilitet. Vores erhverv skal da ikke have den form for støtte. Disse landmænd må klare sig selv, og sælge deres gårde, hvis det skule være nødvendigt.

- Hvad med tømmemesteren eller entreprenøren, skal han også have hjælp? Jeg synes, man må stå til ansvar for de penge, man har lånt, forklarede Peter Kjær Knudsen.

- Vi skal stå sammen
Formand Torben Hansen tog efterfølgende ordet.

- Tak for din ros, fordi du holder os til ilden. Jeg må tilføje, at der er mange levedygtige bedrifter, som hænger fast i FS (Finansiel Stabilitet, red.), de er kørt fast, og dem skal vi have hjulpet videre, og det kunne være gennem Landbrugets Finansieringsinstitut. Vi beder dog ikke om store gældssanerings ordninger, som i firserne.

Landmand Poul Fritzner bakkede op om formanden, og tilføjede, at FS er nødvendig.

- Vi er inde i en situation, hvor der er mennesker, som er lukket ude for det gode selskab. Her er FS bedre end ingenting.  Du. Peter Kjær Knudsen, kan godt sige, at det er enten eller, men det kan jeg ikke stå inde for. Det handler ikke om hjælp til den enkelte landmand, men at vi skal stå sammen om de stumper, der er ved at smuldre.

Sund udvikling
Enkelte i forsamlingen mente, at Poul Fritzners kommentar var varm luft, og Peter Kjær Knudsen var efterfølgende heller ikke overbevist.

- Hvor mange sorthårede er tilbage herinde? Vi er som erhverv blevet ældre og ældre, men hvis disse ejendomme kommer til salg, kunne unge landmænd komme til. Giv de unge en chance.

- Der er eksempelvis nogen i FS, der ikke betaler renter, og naboen til dem skal se vedkommende køre rundt i en Range Rover, der er da til grin. I skal lade de frie markedsmekanismer regerer, for det er en sund og naturlig udvikling, sagde Peter Kjær Knudsen.

- Hvis du synes, det er en god ide, at bankerne skal gå fallit, så bliver det dyrt for Danmark. Du kan godt være ligeglad, men jeg synes det er vigtigt, vi står sammen. Og Torben Hansen og jeg står ved det, vi her har sat i værk, svarede Poul Fritzner.

En svær situation
Torben Hansen kommenterede efterfølgende debatten ved at understrege, at det drejede sig også om landmænd, som skal hjælpes væk fra et skråplan.

Og svineproducent Peter Kiær mente ikke, at nogen landmænd var stolte af deres tilværelse i FS.

- Jeg kender ikke nogen, som er glad for at sidde i FS, de er i en dårlig situation, og de er et vakuum - en forfærdelig tilværelse.

Læs også