Råvaremangel bekymrer fødevareindustrien

Manglende tilførsel af råvarer kan blive en hindring for Danmarks fødevarevirksomheder, der gerne vil vokse. Virksomhederne forventer, at væksten kommer til at ske i udlandet, viser analyse fra Landbrug & Fødevarer.

Mens store dele af den danske primære landbrugsproduktion mangler penge til investeringer, venter fødevareindustrien vækst.

Den kombination af manglende investeringer hos landmændene og øget produktion og afsætningsmuligheder i industrien vækker bekymring hos sidstnævnte, der forudser, at man kan komme til at mangle råvarer.

Det viser en konjunkturanalyse fra Landbrug & Fødevarer.

Ifølge analysen oplever næsten 20 procent af virksomhederne allerede i dag, at de mangler råvarer. Dermed er råvaremangel den næstmest produktionsbegrænsende faktor for fødevareindustrien herhjemme.

Kun manglende ordretilgang nævnes som værende mere begrænsende i analysen.

Kamp
Hos DLF-Trifolium, der omsætter 120.000 ton frø årligt, pointerer kommunikationschef Stig Oddershede, at råvaremangel altid er et fokusområde for virksomheden.

- Vi er dels i kamp med andre afgrøder, som kan være interessante for avlerne. Men også i kamp om at være konkurrencedygtig i forhold til andre lande. Vi kunne i Danmark overtage produktion fra andre lande, som har nedgang. Men nye pesticidafgifter og kvælstofbegrænsninger betyder, at konkurrenceevnen er under pres.

- Og det kan få den betydning, at vi skal have vores behov for frø dækket hos udenlandske avlere i stigende omfang, pointerer Stig Oddershede.  

Læs også