Myndighedernes miljøfælde kan koste landmænd kæmpebøder

Ifølge Vestjysk Landboforening gør NaturErhvervstyrelsen intet for i tide at orientere hverken landmænd eller kommuner om, at bræmme-reglerne er ændret. - Det er simpelthen uanstændigt, lyder det fra en harm landboformand, Søren Christensen.

Helt uden at vide det har mange danske landmænd allerede nu pløjet sig direkte ind i NaturErhvervstyrelsens miljøfælde. Konsekvensen kan blive kæmpebøder og træk i støtten, hvis et nyt krav om to-meter bræmmer ikke er opfyldt.

Imidlertid var meget af den danske muld allerede dyrket, og landmændenes markplaner for det næste år allerede udarbejdet, da regeringen tæt under jul gennemførte de nye vandplanerne.

 Sådan lyder det nu advarende fra Vestjysk Landboforening.

Nul information
Alligevel gør NaturErhvervstyrelsen - ifølge den vestjyske landboforening - intet for i tide at orientere hverken landmænd eller kommuner om at bræmme-reglerne er ændret.

 - Det er simpelthen uanstændigt at behandle os på denne måde. Men det er blot endnu et tydeligt eksempel på, at hele processen har været for lukket, siger en oprørt formand for Vestjysk Landboforening, Søren Christensen.

 - Hvordan vil de have, vi skal være forberedt på det her?

- Vintersæden er i jorden allerede i september. Vores gødningsregnskaber og markplaner er udarbejdet.

- Ingen landmænd kan udføre deres erhverv med så kort respit, fastslår Søren Christensen.

Stort problem
I Vestjysk Landboforening forudser teamleder for Natur og Miljø tillige en række responsumsager og kæmpebøder til landmændene.

 - Jeg er dybt bekymret. Ikke blot er vores planteavlsrådgivere rystede over ikke at have vidst det her, da de rådgav landmændene med markplanerne allerede i efteråret, siger Tove Urup Madsen.

 Det kan også blive forfærdeligt dyrt for landmændene, hvis de bliver fanget i en krydsoverensstemmelse.

- Endelig er det da alarmerende, at heller ikke Ringkøbing-Skjern, Holstebro eller Herning Kommune har været bekendte med de nye regler, understreger Tove Urup Madsen.

Ikke nemt at finde
Hun afviser desuden kontant påstanden om, at det skulle være nemt at finde NaturErhvervstyrelsen kort om de nye bræmmer.

- I så fald skal man helst præcist vide, at det står i §69 i vandlovplanen. Og så skal man også vide, at det omfatter regler for vandløb, der indtil har været betegnet »naturlige« og »højt målsatte«.

- De nye regler omfatter nu både de »naturlige« vandløb, og de vandløb, der mindst har miljømålet »god tilstand« eller »godt økologisk potentiale«.

Ønsker udsættelse
I Vestjysk Landboforening opfordrer landboformanden kraftigt NaturErhvervstyrelsen til at melde ud, at landmændene nødvendigvis må have udsættelse.

 - De må lære, at vi skal vide ændringer i god tid. Det må være rimeligt. Også set i lyset af, at der er tale om nye regler omkring 10-meter bræmmer allerede til september, pointerer Søren Christensen.

Læs også