Strammere regler for udbringning af husdyrgødning sendt i høring

Den ny husdyrgødningsbekendtgørelse, der blandt andet vil medføre forbud mod udbringning af gylle på frossen jord, og gøre, at der skabes klarere regler for, hvornår det har regnet så meget, at man må ammoniakbehandle halm, er sendt i høring.

Udkastet til en ny husdyrgødningsbekendtgørelse er nu sendt i offentlig høring.

Med bekendtgørelsen strammes flere regler om opbevaring og udbringning af husdyrgødning. Blandt andet bliver det forbudt at bringe gylle ud på frosne marker.

- Med et eksplicit forbud mod udbringning af husdyrgødning på vandmættede, oversvømmede, frosne og snedækkede jorde får vi skabt klarhed, så der ikke længere er tvivl om, at det ikke er acceptabelt at køre gylle ud på frossen jord, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Sune Schou.

Samtidig indføres et absolut forbud mod udbringning af alle former for gødning om vinteren.

Understøtter teknologi
Udover stramninger vil nye regler i bekendtgørelsen gå ind at understøtte teknologiudviklingen.

- Vi hjælper også den grønne omstilling på vej ved at ændre regler, så de ikke udgør en barriere for teknologiudviklingen. Et konkret eksempel er, at der åbnes for alternativer til fast overdækning og flydelag på gylletanken, blot teknologien er optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste, siger Sune Schou.

Denne fleksibilitet i reglerne giver, ifølge Miljøstyrelsen, investeringssikkerhed i miljøteknologibranchen og flere valgmuligheder for landmanden samtidig med, at miljøbeskyttelsen bevares på samme niveau.

Mindre bureaukrati
Fra Miljøstyrelsen fortæller man også, at bekendtgørelsen indeholder  regelforenklinger og mindre bureaukrati, der skal hjælpe landmændene med at tilpasse sig reglerne, og det øger samtidig landmændenes retssikkerhed.

I de senere år har landbrugserhvervet fået dispensation fra forbuddet mod ludning af halm med ammoniak og fra forbuddet mod udbringning af husdyrgødning i efteråret, hvis det har været meget vådt. Dispensationerne har været givet sent og efter uklare kriterier.

Nu skabes der klare regler for, hvornår det har regnet så meget, at de to forbud ikke gælder. De nye regler hviler på en faglig vurdering af, hvornår det er rimeligt, at forbuddene tilsidesættes som følge af for våde marker. Det betyder, at erhvervet bedre kan forudsige og tilpasse sig reglerne, lyder det.

Læs også