- Vækstpakke kan bringe os videre

Mælkeproducent Jørgen Nielsen er glad for udsigten til økonomisk indsprøjtning til landbruget i »bankpakke 5«. Hans plan om udvidelse med 150 køer har stået i stampe i tre år.

For mælkeproducent Jørgen Nielsen falder gårsdagens politiske vækstpakke på tre milliarder landbrugskroner - også kaldet »bankpakke 5« - på et tørt sted.

Den 55-årige landmand driver en kvæggård i Gundersø vest for Odense med 450 SDM-køer. Og i 2008 investerede han som mange andre landmænd i ekstra jord, da prisen toppede. Samtidig ønskede han at udvide med 150 ekstra køer, som skulle være med til at forrente bedriftens udvikling.

- Vi nåede kun at købe jorden. Så blev pengekassen smækket i, fordi finanskrisen kom. Siden har vi ikke kunnet investere én krone. Men nu skal jeg have undersøgt mulighederne, fastslår landmanden, der har miljøgodkendelsen i hus.

Jørgen Nielsen er langt fra alene om at stå i en situation, hvor der ligger et sundt projekt i skuffen, som har været umuligt at få finansieret i de senere år, siger chefkonsulent i Centrovice, Søren Bech, og tilføjer:

- Man skal jo også huske på, at der er gode afsætningsmuligheder for landbrugs- og fødevareprodukter i disse år. Og vi oplever et stort investeringsbehov fra svinesektoren for at få løst 2013-kravene om løse søer. Så den nye pakke kan vi - uden at kende detaljerne - kun hilse velkommen.

Ikke imponeret
Den planlagte investering hos Jørgen Nielsen ventes at løbe op i tre millioner kroner. Og landmanden er ikke imponeret over den finansielle sektor, selvom han har følt sig godt behandlet i sin egen bank, Alm. Brand Bank.

- Det er klart, det er et kæmpe problem, at Finanstilsynet er så hård ved bankerne, som det er. Alt nedskrives markant. For markant og uden hold i virkeligheden. Det gælder mælkekvote, driftsbygninger og jord, lyder vurderingen fra Jørgen Nielsen.

Sammen med sin bror, Ole, driver han foruden kvægbedriften også 500 hektar jord i et fællesskab, hvor broderen tager sig af markarbejdet og grovfoderproduktionen til malkekøerne.

- Min brors søn, Jacob, er under uddannelse til landmand. Og han er sandsynligvis bedriftens fremtid. Så en ny investering her på gården - eksempelvis via den nye vækstpakke - vil bestemt være i alles interesse, pointerer Jørgen Nielsen.

Læs også