Forandring og overlevelse for frugt- og grøntselskab

- 2011 har været et år, der har stået i forandringens og overlevelsens tegn, understregede Allan C. Bülow i sin formandsberetning på årets generalforsamling i andelsselskabet GASA Odense Frugt–Grønt.

- 2011 blev et år med store organisatoriske forandringer, der kulminerede op til 1. marts i år, da selskabet flyttede fra Lavsenvænget i Odense V til nye lokaliteter på Fåborgvej i Odense SV.

Sådan indledte GASA Odense Frugt–Grønts formand, Allan C. Bülow, sin formandsberetning på årets generalforsamling i tirsdags.

- Udover et ændret formandskab bød året på ansættelse af en ny administrerende direktør, en ny økonomichef og nedlæggelse af en driftschefstilling. Samtidig skete ikke mindst på en kraftig reduktion af medarbejderstaben fra 92 til 15 ansatte, fortalte formanden, der er eksternt valgt medlem af bestyrelsen og siden i fjor har været formand for andelsselskabet.

Der er ryddet op
Den markante reduktion af medarbejderstaben skyldes ikke mindst, at selskabets haldrift er outsorcet og emballageafdelingen lukket.

- Sagt med andre ord, er alle selskabets ikke overskudsgivende aktiviteter lukket ned, sagde Allan C. Bülow og understregede, at der én gang for alle nu er ryddet op.

- Det betyder i al sin enkelthed, at GASA Odense Frugt-Grønt i fremtiden satser på det, der er kernen i selskabets virke, at sælge medlemmernes produktion af frugt og grønt, understregede formanden og føjede til, at også selskabets aktiviteter i Danske Frugtavlere A/S er afviklet til fordel for et nyt samarbejde med Ørskov Frugt A/S.

- Alle forandringerne betyder, at GASA Odense Frugt-Grønt ikke kun har overlevet år 2011, men at selskabet også står godt rustet til at overleve tiden, der kommer.

13 millioner i underskud
Omstruktureringer i 2011 for at tilpasse organisationen og omkostningsniveauet til selskabets nuværende aktivitetsniveau har kostet på regnskabets bundlinje. Resultatet blev et underskud før skat på godt 13 millioner kroner efter en omsætning på godt 310 millioner kroner.

I 2010 kom selskabet ud med et underskud på knap 19 millioner kroner efter en omsætning på godt 311 millioner kroner.

- Selv om et underskud i fjor på 13 millioner kroner naturligvis ikke er tilfredsstillende, er det positivt, at resultatet af selskabets primære drift i 2011 er næsten syv millioner kroner bedre end i 2010, sagde Allan C. Bülow og føjede til, at GASA Odense Frugt-Grønt i 2012 budgetterer med et overskud på knap 2,5 millioner kroner.

Mistede tillid
I sin formandsberetning understregede Allan C. Bülow endvidere, at det ikke kun er forandringer og tilpasninger, der i 2011 kostede GASA-selskabet penge.

- Det må samtidig konstateres, at verserende sager i dagspressen om pesticider i grøntsager og ikke mindst tomater og agurker på en helt urimelig og uretfærdig måde betød, at forbrugerne mistede tillid til kvaliteten af danske grøntsager, lød det fra formanden, der føjede til, at også en meget våd sommer gav danske producenter store afsætningsproblemer.

Også andre problemer
Men det er ikke kun dagspressen og en våd sommer, der er forklaringen på vanskelige tider for danske producenter af frugt og grøntsager.

- Det må desværre konstateres, at dagligvaresalget af vore produkter i dag er på et niveau, der ikke siden århundredeskiftet er set lavere. Samtidig fravælger danske forbrugere i stigende grad luksusvarer til fordel for almindelige basisvarer. Og begge årsager kan i høj grad mærkes, lød det fra Allan C. Bülow, der føjede til, at også en stigende import af frugt og grønt gør det svært at være dansk avler.

- Flere og flere importerede varer presser priserne på dansk producerede varer ned. Og det er både uheldigt og uforståeligt, da det er en kendsgerning, at danske frugter og grøntsager i modsætning til udenlandske er så godt som uden rester af pesticider og derfor betydelig sundere.

Endelig understregede Allan C. Bülow i sin formandsberetning, at finanskrisen gør det vanskeligt for GASA Odense Frugt–Grønts medlemmer at få finansieret investeringer, der er nødvendige for at kunne tilpasse omkostningerne til lave afregningspriser.

- Det betyder, at især mindre producenter har svært ved at klare sig igennem vanskelige vilkår med stigende konkurrence.

Klar til vækst
Men efter et år i forandringens og overlevelsens tegn er det 83 år gamle andelsselskab klar til et nyt kapitel, understregede Allan C. Bülow på generalforsamlingen.

- Med hen ved 3.200 nye kvadratmeter administration, lager og kølefaciliteter i frøfirmaet Dæhnfeldts tidligere domicil på Fåborgvej og en tilrettet stab af dygtige medarbejdere er GASA Odense Frugt-Grønt klar til en ny tid, hvor vækst prioriteres højt.                                                                                                  

Læs også