Der kommer flere mindre skove

Hos HedeDanmark oplever man flere tiltag hos mindre jordejere som gerne vil etablere en skov på grunden.

På det smukke Rosenfeldt Gods ved Vordingborg har skovrejsningskonsulent for HedeDanmark, Christian Ritz-Andersen kontor. Og skovrejsningskonsulenten glæder sig over det stigende antal skovetableringer. 

- Vi går i dag mere målrettet efter projekter som drejer sig om skovrejsnings. Vi oplever nemlig, at der kommer flere mindre landbrug som ikke har en fast indtægt i erhvervet, og som følge deraf gerne vil bruge deres omkringliggende jorde til skovetablering, forklarer han.

God chance for tilskud
Og er man interesseret i at få en lille skov tilknyttet grunden er muligheden i dag store.

- Der er stadigvæk penge på finansloven som i forbindelse med skovrejsning ikke er blevet brugt, hvorfor der er en stor chance for, at du modtager et ja, selvom du ligger i den neutrale zone, hvor beslutningen ellers kan gå begge veje.

På en typisk ejendom kigger virksomheden først efter hvilken af tre zoner jordejeren ligger i. Den førnævnte neutrale zone, en zone med ønsket skovrejsning eller et forbudt område eller zone.

Gavner vildtet
- Samtidig ser vi også efter beskyttet diger og fortidsminder, som vi selvfølgelig skal beskytte.

- Men i første omgang kigger vi på, hvad kunden ønsker, skal skoven eksempelvis bruges til jagt eller ridning. Derefter hegner vi skoven de først syv år, og når hegnet fjernes, virker det som en magnet på vildtet.

- Hos vores kunder spiller jagt en central rolle, ligesom forøgelsen af herlighedsværdien er en central faktor. Og flere oplever efterfølgende at ejendommen føles større, fortæller Christian Ritz-Andersen.

Minimumskravet for skovrejsning er fem hektar. Men man kan komme ned på to hektar, fortæller Christian Ritz-Andersen. Jo større landområde vi arbejder med mere jo bedre, for det giver et godt kerneområde, men der kan være undtagelser hvis man eksempelvis har nogle gode engarealer liggende om til området.

Pas på græs
Men at etablere et skovareal er ikke uden udfordringer, og området kræver opmærksomhed og pleje især de første tre år.

- Det som kan sætteudviklingen af den nye skov fuldstændig i stå er græs, og det ser vi meget her i Østdanmark. For at få et større tilskud må man ikke bruge kemi, så løsningen er her radrensning. Det er langt den billigste løsning, men man skal være over planterne og træerne fra starten.

Og der findes selvfølgelig træer som er bedre egnet til skovrejsning end andre.

- Bøgen er det sværeste træ at arbejde med, hvorimod egen kommer rigtig fint, og slå godt igennem, og egen er samtidig et dejligt sted for insekter. Lind er et træ, som slå rigtig godt an og samtidig giver et smukt skovbillede. I vores arbejde blander vi almindeligvis eg sammen med tre fire andre træsorter eksempelvis hassel.

Godt pejsebrænde
Efter de tre første år skal man vente yderligere fire til fem år, før man kan fjerne hegnet omkring det etablerede område, og er man i tvivl, bør man lade hegnet stå et år til. Herefter går der kun et til to år, før man allerede skal begynde at tynde ud i de første træer, og efterfølgende har man glimrende pejsebrænde, påpeger Christian Ritz-Andersen.

I langt højere grad kommer der flere af disse skovområdet i Østdanmark, men det drejer sig om at komme i gang, hvis man har pladsen.

- Initiativet ligger i Østdanmark hos de små nedlagte landbrug eller nedlagte landejendomme. På disse små gårde og deres tilhørende landområder er der mange muligheder for skovrejsning, som kan være med til at skabe et spændende dyreliv og planteliv, som vil glæde generationerne fremover, slutter Christian.

Læs også