Bedste resultat i DLG

Andelsgrovvarekoncernen havde sidste år et resultat før skat på 470 millioner. Af dem sendes 116 millioner tilbage til landmændene.

470 millioner kroner. Med denne bundlinie leverede DLG i 2011 sit hidtil bedste resultat før skat, mod 452 millioner året før. Efter skat blev resultatet på 390,6 millioner mod 383,2 millioner kroner i 2010.

Der var således vækst hele vejen, og det omfattede også omsætningen, der var 40,8 milliarder kroner i 2011 mod 39,4 milliarder i 2010.

- Vores koncernresultat er meget tilfredsstillende og må betegnes som yderst robust. Det rummer dels vækst på vores danske og internationale markeder, dels vækst inden for vores fire hovedforretningsområder, lød det fra Asbjørn Børsting, adm. direktør i DLG, da regnskabet i sidste uge blev godkendt af repræsentantskabet.

Driftsresultatet på hovedmarkederne i DLG har nogenlunde fulgt udviklingen i aktiviteterne. Nuancerne dækker dog over, at de lavere høstudbytter i Midt- og Nordtyskland har medført et fald i omsætningen i HaGe på 1,5 milliarder danske kroner, mens høstudbytterne i Danmark og Sverige var næsten normale og bidrog med en omsætningsstigning på 3 milliarder kroner. Samtidig har DLG i Danmark og Sverige taget betydelige markedsandele på alle forretningsområder.

116 millioner til medlemmerne
De godt 28.000 danske landmænd, som er medlemmer af DLG, kan med rekordresultatet på ikke mindre end 470 millioner kroner, glæde sig til en god portion penge på deres ejerkonto hos andelsgrovvarekoncernen, eller at få nogle af pengene direkte i pengepungen. Det sidste kræver dog, at man gennem de nu 16 år, hvor DLG har deklareret overskudsandele, har oparbejdet over 150.000 kroner i andelskapital.

Ikke mindre 116,6 millioner kroner løsner DLG til medlemmerne efter koncernen i det forgangne år opnåede det hidtil bedste resultat.

Overskudsdelingen fordeles i forhold til medlemmerne samhandel med DLG på foder, udsæd og køb af korn.

(3) 29-08-fy

Læs også