Henrik Høegh graver videre i ålegræsset

Den tidligere fødevareminister er ikke tilfreds med svar på spørgsmål om det omstridte ålegræsværktøj. Sagen kan ende med, at miljøministeren kaldes i samråd.

Venstres Henrik Høegh vil have klarhed over, om vi i Danmark er ved at udvikle et alternativ til det omdiskuterede ålegræsværktøj. Derfor har han 11. januar stillet miljøminister Ida Auken (SF) et spørgsmål om, om ålegræsværktøjet indgår i de vandplaner, der er indsendt til EU.

Men svaret fra ministeren og vicedirektøren i Naturstyrelsen, Helle Pilsgaard, har ifølge Henrik Høegh ikke gjort ham klogere.

- Så nu spørger jeg igen. Jeg vil nemlig vide, hvem der sidder med i den gruppe, som skulle være ved at udvikle et alternativ til ålegræsværktøjet. Det har en ålegræs-arbejdsgruppe nemlig konkluderet, at man skal og vil, pointerer Henrik Høegh.

Varsler samråd
Af det første svar fra ministeren fremgår det, at ålegræsværktøjet er det eneste foreliggende værktøj, der er tilstrækkeligt udviklet til de nødvendige beregninger med henblik på en landsdækkende gennemførelse af vandrammedirektivet for kystvande.

I svaret tilføjes, at der i ålegræsarbejdsgruppen var enighed om behovet for at videreudvikle ålegræsværktøjet frem mod næste vandplan.

- Men konklusionen fra ålegræsgruppen var altså, at der skulle andet i spil end ålegræsværktøjet. Og jeg vil vide, hvilke personer der nu konkret sidder og arbejder med det. Og jeg bliver ved med at spørge, indtil jeg får et tilfredsstillende svar. Ellers må vi have ministeren i samråd , så vi kan få nogle klare svar i den her sag.

- Jeg vil ikke acceptere, at Naturstyrelsen bare kører sit eget løb i det her, siger Henrik Høegh.

Læs også