Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning oplever fremgang

»More with less«. I fremtiden skal verdens landbrug producere mere og med færre ressourcer og under andre klimatiske forhold, end det vi kender i dag, fastslog FRDK-formand på generalforsamling i går.

Det var en tilfreds formand, der i går i Vissenbjerg bød velkommen til generalforsamling i Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark (FRDK).

- Medlemstallet stiger støt, og der bliver lyttet mere og mere til os. Vi er i dag 363 aktive medlemmer af FRDK, det er en fremgang på cirka ti procent. Der er ikke mange landbrugsrelaterede foreninger, der kan prale af sådan en fremgang på et år, lød det fra gårdejer Hans Dahm, Odder.

Hans beretningen til generalforsamlingen var præget af nøgleord som »more with less«, altså mere med mindre.

Der er ingen tvivl
- Verdens landbrug skal producere mere i fremtiden med færre ressourcer og under andre klimatiske forhold, end vi kender i dag. Løsningen er minimal jordforstyrrelse, permanent jorddække og et varieret sædskifte. Der er slet ikke i tvivl om, at fremtidens landbrug skal dyrkes sådan, og at det vil give miljømæssige fordele, understregede han.

I sin beretning beskrev han blandt andet det aktuelle arbejde med at uddanne nogle flere specialkonsulenter i regi af Videncenter for Landbrug.

- Når disse specialkonsulenter er uddannet, vil der være omkring 16 konsulenter spredt rundt om i Danmark, som ved en masse om reduceret jordbehandling. Jeg kan ikke kraftig nok opfordre jer til at benytte dem, pointerede han.

FRDK har endvidere bedt privatkonsulent Bente Andersen om at udføre noget dybdegående fagligt arbejde – herunder blandt andet kulstofmålinger på forskellige arealer.

Behov for politik
Hans Dahm var i år ikke så politisk i sin beretning som sidste år, og det fik blandt andet Ole Kappel, Thy, til at efterlyse mere markante politiske budskaber fra formanden.

- Der er behov og mulighed for, at vi påvirker den nye regering, sagde han.

Formanden svarede ved blandt andet at pege på, at bestyrelsen har anmodet om at blive medlem af regeringens Natur- og Landbrugskommission, og at man forventer, at svaret er lige på trapperne.

Maskinomkostninger falder
Derudover var der ikke mange bemærkninger til beretningen. Til gengæld var der mange kommentarer til artikler i nogle medier baseret på foreningens sidste temadag, hvor læserne fik indtryk af, at maskinudgifterne ved reduceret jordbearbejdning er lige så høje som ved konventionel dyrkning.

- Vi har også været kede af budskabet. Vi synes ikke, det var en dækkende gengivelse af temadagen, og vi er mange, der har andre oplevelser fra virkeligheden, sagde Hans Dahm.

- Som en tommelfingerregel er maskinudgifterne ved reduceret bearbejdning omkring 500 kroner pr. hektar mindre, lød det fra Knud Ove Hansen, Fuglebjerg på Sjælland.

Peter Juul Eggersgaard, Tørring ved Vejle, oplever, at maskinomkostningerne falder, fordi jorden efter nogle år med reduceret bearbejdning og tilførsel af halm og efterafgrøder bliver lettere at arbejde med.

- Hver gang, vi får lavet regnskab, undrer konsulenten sig over, at vi har så lavt et dieselforbrug, supplerede en tredje. 
Til bestyrelsen var der genvalg til Søren Ilsøe, Fjenneslev, Sjælland, Henrik Terp, Fyn, Torben Bay Jørgensen, Karlslunde, Sjælland og maskinkonsulent Karl Jørgen Nielsen, Randers. Nyvalgt blev Christian Olesen, Østjylland og planteavlskonsulent Claus Mose, PlanteVision.

70 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Læs også