Stigende interesse for biodynamisk kvæg

Stigende interesse for biodynamisk kvæghold har fået Foreningen for Biodynamisk Jordbrug til at stille skarpt på staldindretning på biodynamiske malkebedrifter.

Med biodynamisk kvæg har man afskrevet sig muligheden for at afhorne køerne - og køer med horn stiller helt specielle krav og udfordringer for landmanden, for at undgå skader på dyrene.

Det var blandt andet baggrunden for en række åbne informations- og ERFA-besøg arrangeret af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug til en række biodynamiske besætninger i Ølgod, Nr. Nebel, Sdr. Felding, Hornsyld, Haderslev, Løgumkloster, Gram og Esbjerg.

Her var der mulighed for at høre, hvordan bedriften og stalden kan indrettes bedst muligt. Til at give et indblik i det var inviteret Claudia Schneider, der er agronom, Ph.D, FIBL i Schwei og forfatter til ”Behornte Kühe im Laufstall”, der er oversat til dansk af Klaus Loehr-Petersen fra Foreningen for Biodynamisk Jordbrug.

- Staldindretningen er vigtig, og det har været temaet for disse besøg. Men mere vigtigt er det, at man som landmand har lyst til at have køer med horn - at man synes det er rigtigst.

Og i forbindelse med besøgene blev der sat fokus på blandt andet landmandens relation til dyrene, dyrenes relation til hinanden, kalvepleje, avlsarbejde, staldindretning, rutiner og foderkvalitet. Alt sammen vigtige elementer da de er med til at sikre trivslen og give mindre stres.

Grundlaget i både økologireglerne og de biodynamiske Demeter-regler siger, at kvæg ikke må afhornes - ligesom høns ikke må næbtrimmes og får og grise ikke halekuperes. Og mens økologireglerne giver mulighed for en række dispensationer, er der langt ringere mulighed for dispensation i Demeter-reglerne, der blandt andet ikke giver dispensation omkring afhorning.

Læs også