Samarbejde skal skabe flere jobs på landet

LAG Haderslev flytter ind hos Sønderjysk Landboforening i Vojens, og begge parter forventer synergieffekt af bofællesskabet

Rundt i landet står mange landbrugsbygninger tomme, og LAG Haderslev vil nu forsøge at være »fødselshjælpere« for folk, der går med en plan om at gå egne veje og på den måde være med til at skaffe flere arbejdspladser i landdistrikterne i Haderslev kommune.

- Landbrugsbygninger skal ikke bare stå tomme. Vi vil gerne være med til at skabe liv i dem og skabe jobs derude, fortalte formanden for LAG Haderslev, Erling Haugaard, ved et pressemøde hos Sønderjysk Landboforening i Vojens.

Det var ikke en tilfældighed, at mødet blev holdt der. Ved årsskiftet har LAG Haderslev forladt den kommunale administration og har lejet sig ind hos landboforeningen, hvor LAG-koordinator Peter Sørensen fremover får sæde.

LAG Haderslev ønsker at gå mere erhvervsrettet end hidtil, og erfaringerne viser, at det nytter.

LAG som løftestang
- Vi har foreløbig støttet med otte millioner kroner, og det har ført investeringer til 35 millioner kroner og 26 jobs i landdistrikterne med sig, forklarede formanden.

Nu skal der samarbejdes med landboforeningen, der har fingeren på pulsen, når det gælder livet på landet.

- Vi forventer, at den direkte adgang til landboforeningens store netværk i landdistrikterne kan være med til at skabe en endnu bedre kontakt til erhvervslivet, fortsætter Erling Haugaard.

Med placeringen hos Sønderjysk Landboforening er der mulighed for sparring mellem de afdelinger, der har med tilskud at gøre, og koordinatoren skal ikke kun arbejde med LAG - de syv af ugens timer er han ansat hos landforeningen.

Mange går med ideer om at udnytte tomme bygninger, men nogle er måske bange for ikke at kunne skaffe midler. Her kan LAG ikke alene støtte med måske en kvart million kroner, hvis projektet er til det - det kan også være en løftestang.

- Når vi har bevilget støtten og dermed tror på ideen, vil banken typisk vise en større velvilje, spår Erling Haugaard.

Det er bestyrelsen, der træffer afgørelsen om eventuel støtte, mens det praktiske forud ligger i hænderne hos koordinator Peter Sørensen.

Han glæder sig til arbejdet hos landboforeningen og ser samarbejdet som en stor mulighed for at komme i kontakt med det store netværk af landmænd og deltidslandmænd, der typisk har tomme bygninger, der kan udnyttes til andre formål. Her er der f.eks. gode muligheder for at få et LAG tilskud.

Læs også