Fleksible ny regler for postkasserne på landet 

Hvis der er over 50 meter fra bolig til skel er der ikke krav om at brevkassen skal placeres i skellet, her kan brevkassen placeres i det naturlige skel, eksempelvis i overgangen mellem gårdsplads og adgangsvejen.

Post Danmark bruger 25 tons hundekiks om året. Det oplyser en venlig stemme, når man ringer til deres kundeservice. Fra årsskiftet vil landets årvågne vagthunde antagelig gå glip af disse mange tons godbidder, da de nye regler om placering af brevkasser træder i kraft.

For ejendomme i byzoner er sagen enkel, da brevkassen skal ud i skel til offentlig vej. Derimod hersker der mere uklarhed om ejendomme i landzoner.

Maksimalt 50 meter til brevkassen
I den nye bekendtgørelse om postbefordring, hvor placering af brevkasser er fastlagt, angives, at afstanden mellem stuehus og brevkassen højst må være 50 meter. Det står dog ejeren frit for, at placere brevkassen længere væk end de 50 meter, hvis man syntes det er mere optimalt for eksempel for enden af en allé. Mange husejere vil antagelig hellere placere den kortere end 50 meter og gerne direkte på huset, som hidtil.

- Har man over 50 meter fra huset i landzone og ud til skel, er der ikke krav om at brevkassen placeres i skellet. Den kan også placeres tættere eller direkte på huset, hvis den lever op til de øvrige krav til placering, f.eks. at posten kan leveres direkte fra et køretøj, oplyser Post Danmarks kommunikationsafdeling.
- Har man derimod under 50 meter fra huset og ud til skel, så skal brevkassen placeres i skel som ved et hus i byzone, oplyser kommunikationsafdelingen.
I sidstnævnte tilfælde er der imidlertid mulighed for at påpege særlige lokale forhold, som gør det mest hensigtsmæssigt at placere brevkassen tæt ved eller på huset.
I sådan tilfælde skal man kontakte Post Danmarks kundeservice på telefon 7012 1099 og få behandlet sit ønske. Her vil man vurdere de lokale forhold blandt andet via Google Map på internettet og eventuelt godkende en placering tættere på huset.
Post Danmark er ikke eneste bruger af brevkasserne
Fra Post Danmark påpeger man, at man ikke kan nøjes med at aftale med den lokale postomdeler, at det er i orden at placere brevkassen ved huset som hidtil. Postomdeling i Danmark er liberaliseret og der kan være flere forskellige omdelere af post og blade. Placeringen af brevkasser er angivet i bekendtgørelse nummer 727 af 24.juni 2011 og således generelt lovreguleret for alle.
Derfor anbefaler Post Danmark at man kontakter deres kundeservice med ønske om en godkendelse af brevkassens placering, hvis man er i tvivl.
Afgørende vil også være gode tilkørselsforhold så brevkassen kan betjenes fra postomdelerens bil. Og således spare de mange tons hundekiks.
 

Læs også