Danske særregler om transport af svin er ulovlige

Der er glæde hos Danske Svineproducenter, som i nu fem år kæmpet for at få EU-rettens ord for, at danske særregler for transport af svin er ulovlige. Det er lykkedes for de to ud af tre særregler, som nu skal laves om.

- Det er absolut en dag, jeg vil mindes med smil på læben.

Sådan siger direktør Hans Aarestrup, Danske Svineproducenter, på baggrund af en afgørelse fra EU-Domstolen, som kom i går. Her har organisationen fået medhold i to ud af tre punkter i en fem år gammel strid mellem svineproducenterne og Justitsministeriet i rimeligheden i danske særregler for transport af svin.

»Sejr på 2-1 til organisationen!«, lyder det derfor som indledning i et nyhedsbrev fra Danske Svineproducenter, hvor organisationen jubler over EU-afgørelsen.

2-1 til svineproducenterne
I december 2006 indføjede Justitsministeriet en dansk særregel om såkaldt inspektionshøjde i transportvogte til svin, men »den var ulovlig fra første færd«, lyder det fra Danske Svineproducenter på baggrund af en dugfrisk afgørelse hos EU-Domstolen.

- Det samme var kravet om 100 centimeter indvendig etagehøjde, som var gældende frem til august 2010. Dermed sætter dommen ministeriet på plads på to af tre punkter, lyder de glade toner for svineproducenterne.

EU-Domstolen anerkender dog, at Danmark havde ret til at forøge kravene til lastetætheden.

- Men på alle andre punkter i dommen er der nederlag til ministeriet, triumferer Danske Svineproducenter.

- Vi havde selvfølgelig håbet at vinde 3-0, men man kan vist godt tillade sig at være tilfreds med at vinde 2-1, siger Hans Aarestrup, som forklarer, at man på baggrund af en tidligere afsigelse var klar over, at spørgsmålet om arealkravet kunne gå hen og blive »op ad bakke« for svineproducenterne.

EU-Domstolen er skrappere
Ifølge Danske Svineproducenter har EU-Domstolen endda sat spørgsmålstegn ved, om de danske særregler til højden under transport – ikke bare 100 centimeter-kravet, men reglerne helt generelt – er ulovlige.

Svineproducenterne glæder sig over, at domstolen dermed er gået længere, end det som Vestre Landsret og Danske Svineproducenter har bedt den om at vurdere på.

- Særreglerne har fra første færd været helt håbløse, siger Hans Aarestrup.

- Alene det faktum, at den inspektionshøjde, som alle nye lastbiler kan etablere, aldrig har været anvendt i praksis, viser jo med al ønskelig tydelighed, at reglen var ren chikane, siger direktøren, som påpeger, at reglen betød, at lastbilerne blev 1.500 kg tungere og derfor kunne laste mindre end ellers, da totalvægten også er en begrænsende faktor.

Hans Aarestrup oplyser til Effektivt Landbrug, at konsekvensen af EU-dommen uundgåeligt må være, at den danske bekendtgørelse - med de skærpede krav til transport af svin - nu skal laves om til gavn for såvel svineproducenter som vognmænd.

Læs også