Hædret for åbenhed med omtanke

Hos Sophia og Palle Bjerggaard Hansen kan børnehavebørn og naboer frit gå i stalden. Men folk direkte fra andre stalde skal gennem forrummet i kostalden for at skifte fodtøj.  

Får en af områdets dagplejere eller børnehaver lyst til at pakke madkurven og vise børnene »rigtige« kalve og køer, så er staldene på Gl. Krogård hos Sophia og Palle Bjerggaard Hansen altid åbne.

- Nå, sidder I dér, kan vi godt imellem udbryde, når en af dagplejerne sidder med deres børn på en halmballe for at spise madpakkerne. Sådan er aftalen, de blot kan gå ind hos os. Det samme gælder naboerne, som altid er velkomne til at kigge ind for at se, hvordan vi og køerne har det.

- Vi fylder jo meget i landskabet, og vi har faktisk offentlig vej på alle fire sider af gården, hvor man normalt bare kører forbi. Men efter vi byggede den nye kostald i 2003 inviterede alle på rundstykker. Alle naboer mødte op til en rigtig god dag, og siden har der været mange, som i ny og næ kigger indenfor til os, fortæller det østfynske par og glæder sig over, at naboskabet og forståelsen for landbruget, trods gyllekørsel eller jord på vejen ind imellem, gennem denne åbenhed er så fornuftig. Faktisk har det udmøntet sig i, at der ikke har været indsigelser, da to miljøgodkendelser skulle igennem i forbindelse med udvidelserne af staldene på Gl. Krogård.

Sidste landkoncert
Ved onsdagens årsmøde fik Sophia og Palle Bjerggaard Hansen overrakt Fynsk Kvægs fornemmeste hæder, H.B. Kochs Legat, netop for denne åbenhed.

For ud over naboerne er parret også værter for skoleklasser, kolleger og senest dannede gården i Såderup syd for Ullerslev i sommer rammen om den sidste udgave af Land-Live koncerterne.

Mens de traditionelle gæster herunder de fynske landmænd til dels svigtede koncerten, så kom egnens folk i stort tal for at besøge det markante og ordensprægede kvægbrug.

- Vi solgte 250 billetter i området, og mange har siden spurgt, om der ikke kommer en sådan fest igen, fortæller Sophia Bjerggaard Hansen, der udover hver morgen klokken fem at forestå morgenmalkningen af bedriftens 200 jerseykøer sammen med husbonden, og pasningen af kalvene og bedriftens regnskab, også tager sig af de mere organiserede besøg på Gl. Krogård.

Skoleklasser
Gården er nemlig tilknyttet »Åbent Landbrug«, hvor skoleklasser kan komme på besøg en dag som et led i et undervisningsforløb. Her står Sophia for undervisningen, der blandt andet foregår som skattejagt i mindre grupper rundt på bedriften.

- Lige når de kommer, er mange af børnene bange for at blive beskidte, men det forsvinder meget hurtigt. Især årgangene fra 4. til 6. klasse er meget umiddelbare og lærenemme, og de vil nærmest ikke med hjem, efter de har spist madpakken og selv lavet deres smør - med piskefløde rystet i et syltetøjsglas, fortæller hun og nævner, at der årligt kommer omkring 10-12 skoleklasser på besøg på gården.

Med omtanke
Gl. Krogaard har altid været kendt for mange berøringsflader med omverdenen. Således rummer stedet år efter år landsforsøg med majs, og for Dalum Landbrugsskole som eksamensbedrift. Det samme gjaldt for de tidligere ejere, Jonna og Lauge Hansen med tilknytningen til Nordisk Landboskole, og hvor det mest kendte visit var i 1987, hvor samtlige fem statsministre fra de nordiske lande var på besøg.

Selv om Sophia og Palle Bjerggaard Hansen er vant til mange besøgende og altid har »åben stald«, så foregår åbenheden med omtanke, som de selv udtrykker det.

- Engang passede jeg grise, og derfra lærte jeg at værne dyrene mod smitte udefra. Derfor var det et must, at vi i den nye stald i 2003 fik indrettet et forrum, hvor alle, som kommer direkte fra en anden stald, som dyrlæger, inseminører eller måske konsulenter, skifter til vort fodtøj, forklarer Palle Bjerggaard Hansen.

- Vi er vor egne grænsevagter. Derfor passer vi på, hvor vi kan. For eksempel har vi ikke købt dyr ind siden 2002. Men, understreger han, vi skal ikke lukke os inde. Det kan vi ikke tillade os, og slet ikke overfor omverdenen og dermed for vort eget images skyld.

Læs også