Alt under et tag

ÅBEN STALD: 20 måneder efter taget brast, kom der nye køer i en helt nybygget stald hos Kaj Jensen i Farsø. Overblik og kovelfærd kendetegner stalden.

Det kunne være gået så galt. Men heldigvis gik det godt.

Den 20. februar 2010, mens Kaj Jensen i Farsø malkede brast taget på kostalden sammen under snemassernes vægt.

Kaj Jensen og køerne slap på mirakuløs vis uden alvorlige skader. Blot to køer måtte efterfølgende aflives. Men gummistøvlen blev under lægten. Den kunne Kaj Jensen ikke få med sig ud.

Stalden stod ikke til at redde. Køerne blev solgt. Og nu stod man overfor store beslutninger. Skulle der bygges stald på ny - eller ville man begynde på en helt ny tilværelse?

Kaj Jensen havde haft 90 køer i en god bindestald. Og det er den størrelse, han gerne vil have.

Beslutningen blev truffet. Med mindst 10 år mere på arbejdsmarkedet og med en søn, der er ved at uddanne sig til landmand, var det ligefor at bygge en ny stald. Denne gang til 125 køer. Og med mulighed for udvidelse.

Kovelfærd
Det er blevet en stald med kovelfærd i højsædet. En stald med god logistik og en stald hvor tingene er overskuelige, fordi de er samlede. Og det er en stald, der opfylder »Lov om hold af malkekvæg« og dermed fremtidens krav.

- Vi kan jo stå her og have et overblik over alle dyrene, siger Kaj Jensen. Han er glad for stalden, der blev taget i brug den 20. oktober - 20 måneder efter taget på den gamle stald brast.

Kaj Jensen har selv stået for byggeriet.

Han har købt en hel ny besætning med 125 køer og 125 kvier samme sted fra. Besætningen er fra Silkeborg. Her betød motorvejsbyggeri, at en besætning skulle ophøre og den passede lige i den nye stald ved Farsø.

- Det er en god besætning. Den giver omkring 10.000 kilo mælk og celletallet er blot på 145.000, fortæller Kaj Jensen. Der malkes i en side-by-side, isoleret malkestald.

- Det tager 2 ½ time for en mand at malke, fra han begynder at jage køerne sammen til der er vasket, og så er vi færdige, fortæller Kaj Jensen. Han malker selv om morgenen, mens sønnen John Jensen klarer det om eftermiddagen.

Også John Jensen, der har taget første hovedforløb på Lundbæk Landbrugsskole, er glad for den nye stald.

- Det er spændende at være med til at indkøre sådan en ny stald, siger han.

Individuel kraftfodertildeling
Og kvægrådgiver Claus Larsen, AgriNord er fuld af lovord over stalden.

Han fremhæver velfærden i stalden med sand i sengebåsene og strøelse i kælvingsbåse og sygestier. Og så de gode forhold til både goldkøer og kalve.

- Der er individuel fodring med kraftfoder midt i løsdriftstalden, det er godt, siger han.

Gennem koens transponderhalsbånd tildeles ikke alene kraftfoder, her registreres også køernes aktivitet, således at blandt andet brunsten kan registreres.

Gulvet i Kaj Jensens nye løsdriftsstald er med spalter og der er sand i sengebåsene. Det stiller store krav til udmugningssystemerne og gyllehåndteringen. Den del har firmaet Lagrotek taget sig af.

Salgschef Michael Fristrup fortæller, at der er linespil under spalterne i både kanalerne på langs og tværkanalen i stalden. Der er gulvskrabere over spalterne. Det hele kører fuldautomatisk. I fortanken er placeret en skibspropel, der bevirker at sandet kommer med gyllen ud.

- Køerne ligger godt i sand, men så er det også nødvendigt at gøre noget ekstraordinært ved gyllesystemerne, understreger Michael Fristrup og tilføjer, at mange steder med sand vælger man fast gulv, men det er ikke nødvendigt med linespilsystemet.

Læs også