Landbruget har haft tid nok til at forberede sig på vandplanerne

Miljøminister Ida Auken (SF) mener, at landbruget har haft 11 år til at forberede sig på vandplanerne, og det bør være nok.

- Det er ikke noget brillant udgangspunkt, men det er, hvad vi har. Vandplanerne kan ikke skubbes yderligere.

Sådan lyder det fra miljøminister Ida Auken (SF), der i går præsenterede indholdet af vandplanerne efter den offentlige høring, hvor ministeriet modtog over 4.000 høringssvar.

Miljøministeren gjorde meget ud af at kritisere den tidligere VK-regering for at have spildt alt for meget tid, og nu har man kun fire år til at nå en indsats i den første planperiode i stedet for seks år. Det vil sige en reduktion af kvælstof på 9.000 ton og en vandløbsindsats på 5.300 km vandløb.

- Lad mig lige sige, at jeg selvfølgelig ikke synes, at det er nok. Men på den tid, som vi har, der er det realistisk at nå, lyder det fra Ida Auken.

Få justeringer
Netop på vandløbsindsatsen er der sket en af de få justeringer i forhold til de tidligere planer. I de nu forhenværende planer, var det 7.300 kilometer vandløb, hvor der skulle gøres en indsats, nu er det 5.300 kilometer. Derudover har man reduceret antallet af vandløb i den højeste faunaklasse fra 29.000 kilometer til 22.000 kilometer.

- Vi har rettet åbenlyse fejl. Eksempelvis indeholdt de planer som VK sendte i høring genopretningen af et vandløb, der løb lige igennem Thisted Lufthavn. Den slags fejl har vi selvfølgelig luget ud i, ligesom vi har fjernet en række vandløb, der just havde til formål at afvande et område. Lange lige gravede kanaler - ud med dem, siger Ida Auken.

Ikke store ændringer
Vandplanerne indeholder i det store hele ikke mange ændringer i forhold til de tidligere udsendte vandplaner. Regeringen holder således fast i, at målet om 9.000 ton kvælstofreduktion frem til 2015, hvilket er en reduktion på 14 procent i forhold til i dag.

Efter 1. planperiode fastholdes samtidig målet om en samlet reduktion på 19.000 ton. De nuværende regeringspartier har ellers tidligere - mens de var opposition - talt for, at reduktionen burde være over 30.000 ton.

Ligeligt fordelt
For at nå de 9.000 ton kvælstofreduktion i 1. planperiode er det omtrent ligeligt fordelt mellem generelle og målrettede virkemidler.

Af generelle virkemidler kan nævnes forbud mod jordbearbejdning i bestemte perioder, yderligere efterafgrøder, randzoner med mere. Af målrettede virkemidler drejer det sig om vådområder og målrettede efterafgrøder.

I har haft god tid
Direkte henvendt til landbruget fortæller Ida Auken, at hun er opmærksom på bekymringen herfra for omfanget af vandplanerne.

- Men læg lige mærke til, at de her planer, de bliver effektueret nu efter en periode på 11 år. Her har man haft tid til at have en konstruktiv dialog med den tidligere regering Der burde have været tid nok til en ordentlig og konstruktiv dialog, lyder det.

Hun lover dog, at den nye regering fortsat vil lytte til både landbruget og de grønne organisationer i det videre arbejde i de kommende planperioder.

- Det bliver der rig lejlighed til. Det her er jo kun første skridt, lyder det fra Ida Auken.

De endelige vandplaner bliver først præsenteret i slutningen af måneden. Nu starter en kort høringsperiode frem mod 10. december.

Læs også