Historisk skifte i Millinge

Efter 109 år med jerseykøer står stalden tom på Steensgaard, og godset er i gang med omlægning til økologi. Hos naboen Torben Christensen har jerseykøerne taget stalden i besiddelse efter en af Fyns ellers ældste SDM-besætninger.

En æra er slut på Steensgaard Gods ved Millinge. Efter 109 år er der ikke længere jerseykøer i stalden.

Alligevel er besætningen, der i ubrudt linie kan føres tilbage til stamkøerne, som stedets daværende ejer Henrik Henrik Bille-Brahe-Selby i 1903 hentede på Jerseyøen, ikke tabt for lokalområdet.

Blot et bakkedrag borte står de i stedet hos Torben Christensen på Majsbjerggaard, hvor de lystigt malkes af to tilsvarende DeLaval robotter, som de for blot et par uger siden forlod på Steensgaard. Og som de har overtaget efter SDM-besætningen, som for hovedpartens vedkommende i stedet er eksporteret til Tyskland.

Højestydende
Naturligvis er det med stort vemod for folkene på det sydfynske gods, som gennem mange år har passet denne landets næstældste jerseybesætning, og tilmed også en af landets højst ydende og mest anerkendte avlsbesætninger.

Således er der gennem årene solgt et utal af tyrekalve til avl fra Steensgaard, og sidste år havde Puls-datteren nr. 4300 med 12.668 kg mælk den højeste mælkeydelse i Danmark hos en jerseyko.

Og i gennemsnit lå besætningen i det netop overståede kontrolår på over 9.500 kg EKM og med et meget lavt celletal.

Ikke i konceptet
- Desværre indgår mælkeproduktion ikke i de nye ejeres økologiske koncept, beklager Anders Pedersen, der lige siden en alder af 23 år i 1988 overtog rollen som driftsleder efter sin fars pludselige død.

Han fortsætter som driftsleder med den igangværende omlægning til økologi, mens både Henrik Bertelsen, der har været kvægbrugsleder siden 2003, og Torben Hansen, der i tyve år fra 1976 og igen fra 2006 har arbejdet i stalden, begge er opsagt og stopper på fredag, når stalden er helt tømt og rengjort.

Sønnen er elev
Torben Christensens yngste søn, Lars på 17 år, er elev på Steensgaard, og det var måske kimen til, at jerseykøerne alligevel kunne forblive i Millinge.

- I hvert fald luftede vi mulighederne og fik hurtig en kontakt med Torben, da det blev kendt, at køerne skulle ud. Og det er da helt unikt, at den både kunne sælges stort set samlet, og at avlsmaterialet samtidig bliver på egnen, siger driftsleder Anders Pedersen og erkender, at hans drøm i den ellers kedelige situation var, at køerne i det mindste kunne blive på Fyn.

- Derfor er det trods alt positivt, lyder det samstemmende fra de tre Steensgaard-medarbejdere, mens de ser ud over den store og næsten tomme stald og de tre stillestående malkerobotter. Kun nogle få goldkøer er endnu tilbage, og venter enten på at blive fragtet til naboens stald eller få slagterkniven.

Hvad der fremadrettet skal ske med stalden, som blev opført efter en brand i 1991 til 130 jerseykøer og siden udvidet i 1994 og i 2006 til 215 malkende køer med tre robotter, er endnu ikke afklaret.

Læs også