Kvægstalden udvidet og moderniseret

Der bygges og udvides stadig i landbruget - blandt andet hos Anette og Knud Olaf Nielsen ved Silkeborg, der forleden kunne tage en ny tilbygget og moderniseret robotstald i brug

Tre DeLaval robotter har overtaget malkningen hos Anette og Knud Olaf Nielsen, Silkeborg, hvor bygherren Dansk Landbrugsbyggeri A/S forleden bøde indenfor til åben stald.

Den nye stald var kort tid forinden netop taget i brug, da Dansk Landbrugsbyggeri havde inviteret til åben stald i de nye rammer. Og det blev en succes. Flere hundrede lagde vejen forbi på dagen.

Den nye tilbygning indeholder blandt andet 74 nye sengebåse og tre DeLaval malkerobotter. Desuden er der indrettet en velfærdsafdeling med dybstrøelse samt kalveafdeling, enkeltkalvebokse, kalvekøkken og forsuringsanlæg. Stalden er desuden indrettet med kælvebokse med dybstrøelse

I forbindelse med åben stald-dagen var en række undreleverandører og samarbejdspartnere på byggeprojektet repræsenteret med stande og information i stalden.

Læs også