Kødbranchen er sprængt

Oksekødet blev sprængt mandag. Dermed er den historiske alliance mellem de mange virksomheder i branchen en saga blot.

Kødbranchens Fællesråd blev mandag splittet og en række slagterier har meldt sig ud. Dermed er det historiske samarbejde i branchen brudt.

Kødbranchens Fællesråd er en del af Landbrug og Fødevarer.

Søren Andersen, Himmerlands Kød, der har været formand det sidste år, er trådt tilbage med øjeblikkelig virkning.

Der er umiddelbart kommet udmeldelse fra Hadsund Kreaturslagteri, Hjalmar Nielsen A/S i Aalestrup, Kjellerup Eksportslagteri, Sammark og Himmerlands Kød. Flere udmeldelser kan ventes.

I en udtalelse fra den nu forhenværende formand hedder det:

- Vi har erfaret, at den nuværende kompetenceudøvelse i oksekødsbranchen overfor myndigheder og organisationer såvel indenlands som udenlands desværre har vist sig i praksis at være meget uhensigtsmæssig for interessevaretagelsen af en stor del af landsslagtningerne.

Bag det formelle ordvalg gemmer sig utilfredshed med den måde et flertal i Kødbranchen har varetaget både kreaturleverandørernes og de mindre slagteriers forhold.

Bag udmeldelserne gemmer sig også længere tids debatter om forholdene i branchen. I sidste omgang er der desuden stødt uenighed til omkring varetagelse af eksportinteresser.

Beklager, at det er sket
Søren Andersen beklager det skete. Han har i længere tid uden held prøvet at få gang i en dialog om forholdene i branchen.

Den hidtidige næstformand Peder Phillip varetager nu formandspligterne. Det har inden deadline ikke været muligt at træffe ham for en kommentar.

Læs også