Klimakommissær: Energi er dansk landbrugs chance

- EU giver muligheder for støtte til nye teknologier og energitiltag, og det skal dansk landbrug udnytte, påpegede Connie Hedegaard på et energimøde på Fyn i går.

Efter nytår og et halvt år frem har Danmark formandskabet i EU. Det bliver en stor chance og mulighed, også for dansk landbrug.

- Rollen som formand kan udnyttes til at prøve at sikre støtte til innovation, frem for at landbrugsstøtten er socialhjælp til de mere ineffektive og urentable landbrug i fællesskabet.

Rådet kom i går eftermiddags fra EU's klimakommissær Connie Hedegaard, da hun deltog i en konference i Vissenbjerg, som landboforeningen Centrovice havde givet titlen »Et fossilfrit Fyn«.

Landdistriktsmidler til vandrammer
Hun pegede på, at der er flere puljer, hvor dansk landbrug vil kunne hente midler til ny teknologi, herunder landdistriktsmidlerne, hvor der er stor fokus på at støtte grøn energi.

- De er faktisk indrettet til også at sikre den teknologiske udvikling, og derfor skal det ikke gå til cykelskure og andre tilfældige projekter, der søges støtte til ude i landområderne.

Connie Hedegaard nævnte, at EU lægger op til, at ti procent af den almindelige landbrugsstøtte lægges over i landdistriktsmidlerne, som administreres af de enkelte medlemslande. Derfor fandt hun det oplagt, at der herhjemme arbejdes for, at landbruget ville kunne udnytte nogle af midlerne til opfyldelse af kravene til vandrammedirektiverne.

Danmark mest miljøvenligt
I sit indlæg roste EU-kommissæren dansk landbrug for at være det mest progressive i at fremme miljøet.

- Min klare holdning er, at landbrugsstøtten skal indrettes mod miljøet frem for blot landmændenes indkomst, erkendte Connie Hedegaard.

Det fik dagens vært, Centrovice-formand Niels Rasmussen, til at understrege, at denne miljøvenlighed har gjort, at dansk landbrug har tabt konkurrenceevnen.

- Det vil vi ikke være med til en gang til, hvis vi også skal være Europas mest energirigtige landbrug, påpegede den fynske landboforeningsformand og rettede en klar appel til politikerne:

- I skal give os rammerne. Så er vi også klar til at producere energi og være energirigtige.

Fossilfrit 2050
Konferencen på Centrovice havde samlet en række eksperter, som hver gav deres bud på at gøre Fyn fossilfrit, men generelt også belyse mulighederne for nye energiformer og produktion i forhold til det oplæg, som regeringen fremlagde i februar i år med titlen »Energistrategi 2050 – fra kul, olie og gas til grøn energi«, som udspil til en ny energipolitisk aftale.

- Fynsk landbrug kan fuldt ud tilslutte sig visionen om, at man på sigt skal gøre sig uafhængighed af fossile brændsler. Men, også her er det væsentligt, at kende forudsætningerne af langsigtede rammevilkår for erhvervet og finansieringen af udbygningen af den vedvarende energi, påpegede Niels Rasmussen på konferencen, hvor der blandt andet var indlæg af lokale kapaciteter på energiområdet som formanden for Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, direktør John Jessen fra Assens Fjernvarme, hvor der fyres med biomasse, og direktør Bjarne Simonsen fra Emmelev A/S, der oparbejder raps til energiformål.

 

Centrovice-formand Niels Rasmussen  

 

Læs også