DLF over to milliarder i omsætning

Omsætningen steg syv procent, og over to år er DLF-Trifoliums afsætning steget med 33 procent.

Med en omsætning på 2,1 milliarder kroner i 2010/11 og et resultat før renter og skat på 76,9 millioner kroner præsterede DLF-Trifolium et resultat, som af formanden Benny Kirkebække Christensen ved frøfirmaets generalforsamling i sidste uge blev karakteriseret som stærkt.

Virksomhedens bruttoresultat steg fra 361 til 388 millioner kroner. Resultatet af ordinær drift blev øget fra 43 til 62 millioner kroner.

- Efter skat og knap tre millioner kroner til minoritetsinteresserne er der et årsresultat på 44 mod 31 millioner kroner, og det er absolut tilfredsstillende, fastslog formand Benny Kirkebække Christensen.

Stærkt øget salg
På mødet i Nyborg slog adm. direktør Truels Damsgaard desuden fast, at frøkoncernen er særdeles konkurrencedygtig på det danske marked - set med frøavlernes øjne.

- Vores afregning lå som gennemsnit 1.588 kroner højere pr. hektar end vore konkurrenters, pointerede han, og nævnte, at bruttoudbyttet pr. hektar i 2010/11 lå på 9.376 kroner pr. hektar for kløver og græs.

- Vores position som markedsleder er konsolideret, tilføjede han og pointerede, at DLF's situation i branchesammenhæng er unik. Han forventer derfor også i de kommende to år en sund markedsbalance, hvilket vil give både avlere og virksomhed, hvad han kaldte »fornuftige indtjeningsmuligheder«.

Således påpegede direktøren, at markedssituationen tegner lovende, fordi produktionen i EU-landene forventes at falde.

 

Læs også