Grøn energi skal kunne betale sig

De fleste ærøboerne vil gerne være sammen om de store vindmøller. Og så er der dem, der ønsker deres egen husstandsvindmølle. Til dem hører familien Clausen i Dunkær, som netop har bestilt en EcoWind mølle..

Man vil gerne alternativ energi på Ærø. Det er næsten en folkesag. Den økologiske drift i landbruget har godt fat på øen. Og kan man blive selvforsynende med grøn energi, så er det det allerbedste.

Det synes Malene og Henrik Clausen også. De er begge opvokset på øen og har nu fået en længe næret drøm opfyldt: De har købt en gammel landbrugsejendom på en dejlig grund med udsigt og masser af vestenvind.

Malene og Henrik Clausen driver en snedker- og tømrerforretning i Dunkær, ligeledes i et af de talrige nedlagte landbrug på øen.

- Da vi overtog drømmegården på Rise Mark, fik vi tilladelse til at bygge et nyt stuehus med sydvendt udsigt til Tyskland og tre Vestas-vindmøller. Vi besluttede så, at hvis det kunne betale sig, ville vi også gerne yde vores bidrag til forsyningen af grøn energi på øen, siger Malene Clausen.

Pris 300.000 kroner
- Det med grøn energi er helt fint for os, siger Malene Clausen, der er virksomhedens bogholder. Men det skal også kunne betale sig. En hustandsvindmølle koster omkring 300.000 kroner.

- Så vi har ikke blot set på brochurer og bestilt en vindmølle. Vi har undersøgt, hvad der findes, og hvad der skal investeres og hvilke tilskudsmuligheder og konsekvenser, der er på skatteområdet.

- Møllen skal være en forretning i sig selv. Den skal producere elektricitet til os, og den leverer el til det øvrige el-net i de perioder, hvor der er en overskudsproduktion. Det kræves også, at den skal være rejst i landzone. Så kan vi på anlægsinvesteringen det første år afskrive 75.000 kroner. På driftssiden kan vi trække eventuelt underskud fra i vores indkomst.

Sælger strøm
- Vi har truffet aftale med en virksomhed på Sjælland om en EcoWind mølle, og vi har så sammen med dem rettet henvendelse til kommunen om tilladelse til at rejse den.

Den mølle, som familien har købt, er en skotsk type, der producerer 6 kW. Folketinget besluttede i 2010, at møller af den størrelse kan tilsluttes elnettet på samme vilkår som solcelleanlæg. Det betyder, at Clausens elmåler i perioder med god vind kører baglæns og dermed mindsker regninger for den el, som familien i øvrigt forbruger.

- I forbindelse med byggeriet har vi besluttet os til at forsyne huset med et jordvarmeanlæg, som så kan hente strøm fra husvindmøllen til sit pumpesystem.

Malene Clausen siger, at kommunen har været meget imødekommende, og nu er gået i gang med udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der skal beskrive betingelserne for, hvor og hvordan en tilladelse kan gives.

 

To bygninger i Ærø Kommune er her i efteråret ved at blive renoveret. Det ene er et prøve-bosætningshus og det andet den kommunale materielgård. I forbindelse med renoveringen er begge bygninger blevet forsynet med solcelleanlæg. Dermed har kommunen valgt at følge en tidligere vedtagelse om at indregne energirigtige løsninger, når man skulle foretage renovering af kommunens bygninger.

Løsningerne koster kommunekassen omkring 300.000 kroner, men man regner med at pengene om senest 10 år igen er betalt tilbage til kommunen.

Bygningsingeniør Jesse Heinemann fra kommunens tekniske forvaltning oplyser, at man ved ombygningen af et prøve-bosætningshus har etableret et 36 kvadratmeter solcelleanlæg med en ydelse på 6 kWp. Dette anlæg skal forsyne et vædske til vædske jordvarmepumpeanlæg. Den producerede strøm skal blandt andet bruges til at drive varmepumpen, herved konverteres én kWp el til 3,5 kWh varme.

Hus på prøve
Prøve-bosætningshuset er på flere måder specielt. Det ligger i en række af huse i landsbyen Brejninge, der i 2010 blev kåret som landets første blomstrende landsby. Huset havde stået ubeboet længe og havde i mange år været dårligt vedligehold. Det stod faktisk til nedrivning, men kommunen var bange for at grunden så ville komme til at henligge ubebygget i flere år. Man søgte derfor puljemidler til en gennemgribende renovering, som i øvrigt forventes at være færdig til foråret.

Når renoveringen er færdig vil Ærø Kommune tilbyde bosættere at blive ærøboere på prøve. Med andre ord at flytte til øen uden at skulle binde sig fra starten, men lige se om man kunne falde til.

Det venter man spændt på både i Brejninge og i kommunen om vil lykkes. Og nu så også med en bolig med energirigtige løsninger.

Læs også