Agri Nord: Giv landmændene gældskaution

Rådgivningsselskabet Agri Nord foreslår, at Vækstkautionsordningen udvides med en Gældskautionsordning, hvor staten yder en statsgaranti over for den danske finansielle sektor.

Rådgivningsselskabet Agri Nord foreslår nu at anvende rammerne i Vækstkautionsordningen til at konvertere gæld med i landbruget.

- Den nye regering taler så meget om vækst og stabil økonomi. Vi foreslår, at Vækstkautionen udvides med en Gældskaution, hvor staten yder en statsgaranti over den danske finansielle sektor, lyder forslaget fra næstformand i Agri Nord, Henrik Dalgaard.

Han forestiller sig en statskautionspulje på 2-5 millioner kroner for at sikre en stærk finansiel sektor.

- Det vil minimere de tab, som vi mener, pengeinstitutterne står overfor på landbrugserhvervet, og dermed spare både kunder og skatteyderne for unødige omkostninger, mener Henrik Dalgaard.

Konkret eksempel
Henrik Dalgaard bebuder, at Agri Nord vil presse på for at få forslaget med ind i de kommissioner, som den nye regering ønsker nedsat.

- Ved at samarbejde kunne mange flere blive vindere. Vores forslag er helt konkret at bygge videre på den velfungerende Vækstkaution til glæde for den samlede danske husholdningsøkonomi, siger Henrik Dalgaard.

Et konkret eksempel på en gældskaution kunne ifølge næstformanden være en konvertering fra 10 millioner kroner til 2,5 millioner kroner med statsgaranti. De 10 millioner er gæld med risiko for tab og kan eksempelvis vedrøre gæld fra realkredit, pengeinstitutter og løs gæld.

Bedre end alternativ
Henrik Dalgaard er godt klar over, at den letteste tilgang ville være at lade markedet løse problemet.

- Men vi frygter, at faren for total national nedsmeltning er stor, hvis der ikke findes løsninger. En nedsmeltning ville stille meget store krav til pengeinstitutternes hensættelser til imødegåelse af tab, og det kan bevirke, at udenlandske bankers tillid til den danske finanssektor vil blive væsentligt forringet, siger Henrik Dalgaard, og henviser til, at de internationale ratingbureauer allerede nedklassificerer de danske pengeinstitutter.

Skal mere til
Henrik Dalgaard ved godt, at der arbejdes på forskellige modeller for at løse landbrugets gældsproblemer.

- Men i Agri Nord mener vi, der skal mere til. Der kan simpelthen ikke blive for mange redskaber eller muligheder til rådighed i en svær tid, siger han. 

Der bliver desuden lavet enkelte individuelle aftaler mellem de finansielle institutioner og landmændene. Men der er ingen overordnede retningslinjer herfor, påpeger Agri Nord.

Det lykkedes ikke i går for Effektivt Landbrug at få en politisk kommentar fra Landbrug & Fødevarer til Agri Nords forslag.

Læs også