Bondeopvækst beskytter mod astma

Børn, opvokset i landbrugsmiljøer, er beskyttede mod arbejdsbetinget astma indtil 20-25-års alderen, viser ny forskning.

Børn, der vokser op på en gård med svin eller malkekvæg, er populært sagt vaccineret mod den form for arbejdsbetinget astma, der hyppigt optræder netop blandt landmænd.

Det har forskere fra Aarhus Universitet påvist for første gang i verden.

Undersøgelsen, der er publiceret i Journal of Allergy and Clinical Immunology, viser, at risikoen for at udvikle den ikke-allergiske form for astma falder med knap halvdelen, hvis man allerede som barn er blevet udsat for det miljø, der findes på gårde med svine- og malkekvægsbesætninger. Omvendt øges risikoen for arbejdsbetinget astma til det dobbelte, hvis man er opvokset i byen og bliver landmand som voksen.

15 års forskning
Forskerne har gennem 15 år fulgt samtlige landbrugselever fra to årgange i Danmark – 2.000 i alt – og undersøgt dem løbende, hvilket gør studiet enestående.

- Vi ved nu at børn, opvokset i de omtalte landbrugsmiljøer, er beskyttede indtil 20-25-års alderen, og meget tyder på, at virkningen holder endnu længere, siger professor i arbejdsmedicin Torben Sigsgaard fra Aarhus Universitet.

- Perspektivet i undersøgelsen er, at hvis vi kan finde den mekanisme, der er på spil, og derefter påvirke den, så kan det måske være til gavn for rigtigt mange mennesker i hele samfundet.

Undersøgelsen skal ses i lyset af, at landmænd generelt har øget risiko for astma og kronisk bronkitis.

Læs også