Kvægbruget vil sikre sig rød indflydelse

Landbrug & Fødevarer, Kvæg, har netop afholdt en række regionsmøder rundt om i landet. Ved mødet i Esbjerg var krisen og det nye røde regeringsgrundlag på dagsorden. Det samme var flere kritikpunkter omkring organisationen i den efterfølgende debat.

- Den nye røde regering har meldt ud, at den har brug for landbrugserhvervet. Og det agter vi at holde den fast på, lød indledningen fra formand for Landbrug & Fødevarer, Peder Philipp, da han tirsdag aften kunne skyde det andet af i alt 11 regionsmøder i gang hos Jysk Landbrugsrådgivning ved Esbjerg, hvor omkring 125 var mødt op.

Her gennemgik både han og direktør samme sted, Gitte Grønbæk, den politiske og økonomiske situation, som kvægbruget står i lige nu, hvor en rød regering er kommet til, samtidig med at krisen fortsat buldrer af sted med uformindsket styrke, og ikke mindst har sat bankerne under pres. Et pres, der har og fortsat vil smitte af på landbruget, konstaterede Gitte Grønbæk.

Peder Philipp understregede vigtigheden af, at det fortsat er afgørende at få forbedret kvægbrugets rammevilkår og konkurrenceevne for at erhvervet ved vækst kan komme igennem krisen.

Her kunne Gitte Grønbæk illustrere situationen med tal der viser, at investeringsniveauet i landbruget er droslet fuldstændig ned fra over 8 mia. kroner årligt for bare få år siden til nu næsten ingenting i sammenligning. Samtidig præger højt gældsniveau og mange teknisk insolvente bedrifter billedet, hvilket gør det svært at få finansieret nye investeringer.

Peder Philipp pegede på den grønne fond, som der arbejdes på at få etableret inden udgangen af året, hvor man med en fond på ca. 1 mia. kroner vil sørge for mezzaninkapital, (der bedst kan betegnes som en slags ansvarlig og ikke mindst risikovillig lånekapital), og som skal sikre at kriseramte landbrug vil kunne hjælpes, ligesom fusioner og generationsskifte vil kunne lettes.

- Som det er nu er generationsskiftet gået helt i stå, og det kan vi ikke leve med, sagde Peder Philipp.

Debat med kritik
Der var på mødet lagt op til debat i anden halvleg - og debat, det blev der. Blandt emnerne der blev taget op var mulighed for at trække på L&F, Kvæg i forbindelse med dyreværnssager, men også emner som fortsat lange miljøansøgningstider og gult kort ordning.

Undervejs i debatten måtte Peder Philipp høre skarpe bemærkninger om, at han måske mere var festtaler end formand. Men der var dog også anerkendelse af det arbejde som han står i spidsen for.

Tidligere formand for Danske Mælkeproducenter, Peder Mouritsen, kom ind på en ny opkrævet tillægspræmie på 254 kroner ved regninger fra RYK.

- Ingen har kunnet forklare mig, hvad det beløb er for. Jeg sendte dig et brev om det Peder (Peder Philipp, red.), men du svarede ordret at det kunne du ikke bruge til en skid!, sagde Peder Mouritsen, der efterlyste en bedre omkostningsstyring.

- Opkrævningen giver 1,8 mio. kroner til RYK, hvor vi i forvejen betaler 18 mio. kroner til jer - en stigning på 10 procent, konstaterede Peder Mouritsen.

Gitte Grønbæk forklarede, at tillægspræmien skulle ses som et led i det store og dyre arbejde med at finde de bedste IT-løsninger for landmændene i forbindelse med ”Bedriftsløsning”.

- Og vi arbejder på, at det er de systemer I har brug for, som vi udvikler, sagde hun.

Regionsmøderne fortsætter landet over - I Landbrug SYD´s område to steder i det østjyske. Den 31. oktober kl. 19.30 hos LMI i Søften ved Hinnerup og den 3. november kl. 19.30 i Horsens i Landbrugets Hus.

Aftenens helt store debat-emne blev kvæglidelsen Mycoplasma, der er på kraftig fremmarch i de danske kvægbesætninger, uden at man øjensynligt endnu har fundet ud af hvorfor.

I forbindelse med debatten var flere på banen med netop Mycoplasma, der allerede har kostet mange dyr i besætningerne.

Formand for Kolding Herreds Landbrugsforening, Asger Christensen, var en af dem der påpegede problemet.

- Mycoplasma er en reel udfordring. Hvor står vi i kvægbruget, spurgte Asger Christensen, der efterlyste mere fokus på problemet, som han mener ikke kun skal køre i dyrlæge-, fagvidenskab- og blad-regi.

Fra L&F Kvæg lød svaret, at man er involveret i arbejdet med at finde løsninger på problemet, men at man som den øvrige ekspertise på området, ikke har fundet svaret og løsningen på problemet endnu. Der arbejdes dog på flere løsninger - blandt andet lokalisering og smittesporing via mælkeprøver.

Læs også