Den økologiske version

Ella Maria Bisschop-Larsen er præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Og i foreningen har man efter 100 år stadigvæk klare drømme og visioner både for naturen og landbruget.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) kunne den 21. april fejre 100 års jubilæum, og samtidig nyde resultatet af en række enestående fredede landskaber, udsigter og levesteder for dyr og planter, der nu er sikret for fremtiden.

Men landbruget og naturen i Danmark står overfor store omvæltninger og der er, ifølge præsidenten for DN, Ella Maria Bisschop-Larsen, brug for en ny kurs. Landbrug ØST har derfor talt med hende om landbrugets situation og fremtid.

Mere økologi
Flere organisationer ser med begejstring på den nye regering og de nye politikeres interesse for økologi, grøn energi og et mere bæredygtigt landbrug, og Ella Maria Bisschop-Larsen påpeger også, at der er en øget interesse for økologi og måske nye tider for landbruget.

- Der er en stigende efterspørgsel på økologisk fødevarer. Og vi importerer flere og flere økologiske produkter. Her er der mange investeringsmuligheder og økonomiske fordele ved at omlægge sin bedrift til økologi.

Vi er et landbrugsland
Det er argumenter, hun har brugt før, og hendes udmeldinger til landbruget har til tider medført kraftige reaktioner fra den kant. Men kritikken er Ella Maria Bisschop-Larsen vant til, men hun kan ikke altid genkende sine egne argumenter, når hun hører dem fremlagt, og slet ikke når man påstår, at hun vil lukke dansk landbrug.

Kvalitet frem for kvantitet
Ifølge præsidenten for DN kan landbruget ikke bare køre videre i samme rille. I forbindelsen med fødevareproduktionens fremtid i Danmark spiller landbruget ofte hungerkorte, forklarer Ella Maria Bisschop-Larsen, og landmænd spørger, hvordan DN vil brødføde den stigende verdensbefolkning, for det bliver noget nær umuligt med økologi.

Et land af muligheder
- Den omstilling tror vi, landbruget kan klare, og vi ser eksempler på tiltag flere steder i landet – blandt andet i Lejre Kommune som er blevet Danmarks første økologiske kommune.

Stadigvæk fordomme
Men der er stadigvæk ikke mange økologiske bedrifter i Danmark, og forhindringerne møder man allerede i holdninger ude på landbrugsskolerne.

- Vi har stadigvæk mange af fars sønner på landbrugsskolerne, og de er meget farvet af meninger hjemmefra, hvor økologi ikke møder den store forståelse.

- Samtidig har dansk landbrug en strategi som hedder færre og større, og sådan har det været siden krigen, det er en bevidst landbrugspolitik, men økonomisk set så fungerer denne plan generelt ikke.

Vores penge vores valg
Ella Maria Bisschop-Larsen vil sadle om. Danmark skal skabe en ny landbrugspolitik med mere økologi, og samtidig må man i eksempelvis opgive de arealer, som ligger så lavt, at de risikerer ofte at stå under vand – som man også har set denne sommer i Østdanmark. Det skal samfundet selvfølgelig kompensere for med et engangsbeløb til landmanden, fortæller hun. Her vil skatteborgerne virkeligt får noget for deres penge, da det i sig selv vil forbedre naturen voldsomt, dæmme op for kvælstof, fosfor og pesticid forureningen og samtidig skal samfundet ikke bruge enorme ressourcer på at vedligeholde vandløb og dræn. Det er et stort skridt.

 

Læs også