Så gælder det refinansiering

Centrovice holder refinansieringsmøde mandag den 31. oktober.

- Langt den overvejende del af F1-lån ligger stadig med refinansiering i januar. Vi plejer hvert år at holde et refinansieringsmøde som optakt til refinansieringen. I år finder mødet sted på Centrovice i Vissenbjerg, mandag den 31. oktober kl. 19.00.

Det fortæller driftsøkonomikonsulent Lars Boye Larsen, Centrovice, der sammen med kollegaen, driftsøkonomikonsulent Torben Aamand Sørensen, er i fuld gang med den praktiske planlægning af mødet.

Op i helikopteren
- De fleste lån til landbrug er optaget i euro - til en lav rente, påpeger Lars Boye Larsen. For tiden er den danske rente faktisk lavere end den europæiske. Måske 1,1-1,2 %. Den europæiske rente er 1,3-1,4 %.

- Renten ser for tiden ud til at ligge stabilt. Det er tegn på, at økonomien i verden har det dårligt - det gælder især i Sydeuropa. Men man har tillid til de danske værdier. Derfor er Danmark pludselig blevet en sikker havn.

- Når vi holder refinansieringsmøde hvert år, er det blandt andet fordi, det er vigtigt at komme lidt op »i helikopteren« og få et overblik over situationen. Og få en afklaring over, hvad man kan og/eller skal gøre.

Skal renten låses fast?
- Mange har store lån i euro, bemærker Torben Aamand Sørensen. Man kan spekulere på, om der er en risiko i forhold til euro. Det vil Jacob Graven, Sydbank, blandt andet komme ind på.

- Et spørgsmål er, hvornår skal man låse renten fast? Det kan gøres på mange måder - med fastrenteswaps eller med obligationslån. Fastrenteswaps er ikke så udbredte på Fyn, da vi har været meget tilbageholdende med at anbefale dem. De kan koste en bondegård!

- Man må tænke strategisk og taktisk. Der er en risiko ved at låse renten fast. Hvordan får man sikkerhed - uden at risikere at betale for meget i rente? Et andet vigtigt spørgsmål er: Stiger renten? Ifølge Jens Schjerning fra Agromarkets.dk sker det ikke foreløbig.

Pas på schweizerfranc!
- Mange landmænd har lån i schweizerfranc (CHF), påpeger Lars Boye Larsen. Den schweiziske Centralbank (SNB) har forsøgt at låse kursen på CHF fast. Spørgsmålet er, om det holder? Vi fraråder folk at tage lån i CHF. I hvert fald skal man sørge for at lægge et låg på.

Hos Centrovice-medlemmer lå der pr. 31. december 2010 lån på tilsammen 449 millioner kroner i CHF. Med den kurs på ca. 6,10, som er gældende i dag, svarer det til en gæld på 467 millioner kroner. Og hvis kursen ryger op i 7,20, som den nylig har været, stiger gælden med yderligere ca. 125 millioner kroner.

- På Fyn har vi mindre tab i CHF end i Jylland, fordi vi har været hurtigere til at lukke ned, understreger Lars Boye Larsen. Op igennem 0’erne var vi hurtige til at anbefale CHF, fordi renten var ca. to procent lavere end i andre valutaer. Mange gik ind i CHF i 2003-2006 til en kurs omkring 4,70-4,90. Men vi var også hurtige til at lukke ned igen. De fleste af vore kunder gik ud af CHF i efteråret 2008/forår 2009 og efteråret 2010, da kursen var omkring 5,00-5,20. Det betyder, at de fynske landmænd generelt er kommet ud med mindre tab. I sær når vi medregner de rentegevinster der blev opnået inden.

Økonomien og fremtiden
Refinansieringsmødet på Centrovice den 31. oktober starter kl. 19.00. Efter velkomst vil cheføkonom i LandboSyd og rådgiver i Agromarkets.dk, Jens Schjerning, sætte fokus på verdensøkonomien. Blandt andet med spørgsmålene, om vi skal gennem en ørkenvandring på 10 år, før økonomien atter sprudler, og om det virkelig er sandt, at USA og Europa igen befinder sig i recession? En anden problematik er, om euroen overhovedet overlever i den nuværende form. Det er et vigtigt spørgsmål for dem, som sidder med eurolån, både i realkreditten og banklån.

Aftens andet hovedindlæg bliver ved cheføkonom Jacob Graven, Sydbank Kapitalforvaltning, Aabenraa. Jacob Graven slår fast, at udsigterne for verdensøkonomien er afgørende for renteudviklingen i Danmark, og han vil på mødet i Vissenbjerg blandt andet give sit bud på, hvor verdensøkonomien bevæger sig hen, og hvilke forhold der bliver afgørende for renteudviklingen.

Efter disse to indlæg vil konsulenter fra Centrovice give en aktuel orientering omkring finansiering, og aftenen slutter med sandwich, øl og socialt samvær for deltagerne. I forbindelse med samværet efter mødet vil det af praktiske grunde være en god ide at tilmelde sig. Men det er ikke nødvendigt at tilmelde sig for at deltage i mødet.

Læs også