Langelandsk overfladebehandling

Landmand og entreprenør fra Stoense har investeret i svensk amfibiekøretøj til grødeskæring og naturpleje.

- Nogle investerer i mejetærsker, men hvad der svarer til sådan et landbrugsredskab, har jeg i stedet investeret i et amfibiekøretøj - med henblik på opgaver i forbindelse med naturpleje.

Sådan siger Allan Clausen, Stoense, der ud over sit landbrug på 27 hektar i Stoense og fast arbejde i marken hos en svineproducent, også påtager sig forskellige entreprenøropgaver med sit firma, Langelands Naturpleje.

Med en minigraver og en bæltemaskine udføres jordarbejde, herunder etablering af vandhuller og søer.

Fra idé til virkelighed
Allan Clausen fik sidste år ideen til anskaffelse af amfibiekøretøjet Truxor fra Sverige, som der kun findes få af i Danmark.

- Med det åbenlyse behov for vedligeholdelse af vandløb, men ligeledes mindre og større søer, voldgrave og lignende, forespurgte jeg blandt andet HedeDanmark om behovet, og blev bekræftet i interessen, fortæller Allan Clausen.

Det var der ingen arbejdsgaranti i, men han valgte at lægge ordre ind på maskinen og håber, at virkeligheden vil bekræfte, at det har været rigtigt at satse på udviklingen for arbejdsfeltet.

- Heldigvis konstaterer jeg, at der ikke kun har været forespørgsler, men også konkrete opgaver i et vist omfang. Senest har det været grødeskæring af voldgrav ved Tranekær Slot, hvor jeg forholdsvis hurtigt kunne få skåret grøden og bringe det afklippede materiale til kanten, hvor godset selv kunne foretage videre fjernelse, forklarer Allan Clausen.

Snild transport på trailer
Amfibiekøretøjet er bygget i aluminium og vejer kun 1.380 kg og med diverse udstyr 1.500 kg. Det giver en snild transport med egen trailer til opgaverne. Allan Clausen behøver derfor ikke have lastbil eller blokvogn til fordyrende omkostning,

- Der kan køres tæt på arbejdsstedet og videre ud i vandet med alt udstyr på køretøjet - eneste undtagelse er gravearmen til egentlig opgravning, bemærker Allan Clausen.

Han oplyser, at afskåret grøde om nødvendigt godt må køres til almindelig fyldplads. Det er kun, hvis der er foretaget opgravning, at affald skal bringes til kontrolleret fyldplads med den omkostning, det indebærer.

- Når der arbejdes i vandet, foregår det i overfladen, så bunden ikke hvirvles op. Med den lille klipper skæres ned til en halvmeters dybde, men med den store klipper til fire meters bredde kan det være ned til 1,4 meter i dybden, forklarer Allan Clausen.

Gravearm til udgravninger
Skal der foretages egentlig udgravning for etablering af vandhul eller sø bliver der monteret gravearm forrest på amfibiekøretøjet. Så kan der graves i en radius på 3,2 meter og i dybden med 2,3 meter.

- I modsætning til an almindelig gravemaskine kan jeg med det sejldygtige køretøj også komme ud i midten af vandområdet, nævner Allan Clausen.

Han har også oplevet at blive råbt an, da han ved en opgave på Sydfyn efter aflæsning kom kørende med sin Truxor hen over en græsplæne. Men der er ikke grund til bekymring, for efter bælterne er der ikke særlige mærker eller trykskader.

- Som amfibiekøretøj har Truxor en såkaldt lav downforce, hvilket betyder, at der med en korrekt gennemførelse ikke medføres skade på jorden, hvor den gør sin vej frem. Derfor kan den også anvendes på sårbare områder, som for eksempel goldbaner, private boligområder og beskyttede naturområder, hvor vandhuller skal vedligeholdes, fremhæver den nordlangelandske entreprenør.

Skal behovet vise sig, så vil Allan Clausen også anskaffe en slampumpe til køretøjet, så det vil muliggøre yderligere vedligeholdelse af såvel vandhuller som voldgrave.

Læs også