Grønne organisationer er begejstret for løfter fra de røde

Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Råd glæder sig over den nye regerings grønne løfter.

Der er ikke uventet glæde fra de grønne organisationer efter S-R-SF-regeringen har lanceret sit regeringsgrundlag, hvor man lægger op til at hæve ambitionerne for miljøet og naturen.   

Danmarks Naturfredningsforening glæder sig således over, at den nye regering vil føre en ambitiøs naturpolitik og sikre en grøn omstilling af landbruget.

- Det er i sandhed gode takter i regeringsgrundlaget, for der er lagt op til at lytte til naturens behov og muligheder. Ved at gøre det, får vi en ny dagsorden, der handler om, at naturen ikke er en udgift, men en investering, som vil give grøn velfærd til alle. Det er et helt afgørende brud med tankesættet om, at vi bare kan bruge løs af naturen ressourcer uden tanke for i morgen. Så vi er begejstrede i dag, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, der også melder sig klar til at deltage i regeringens kommende natur- og landbrugskommission.

Danmarks Naturfredningsforening fortæller nu, at de vurderer; »at regeringen nu tager Danmarks kedelige verdensmesterskab i intensivt landbrug alvorligt og anerkender, at den intensive landbrugspraksis fylder alt for meget i det danske landskab.«

Økologisk råd tilfredse
Hos Økologisk Råd er der også begejstring at spore. Herfra fortæller sekretariatschef Christian Ege, hvad angår landbruget, så glæder Økologisk Råd sig over tilsagnet om at udnytte mulighederne for at bruge en del af landbrugsstøtten fra EU til naturformål og til økologisk omlægning.

Samtidig glæder man sig over, at regeringen har meldt ud, at man vil overholde EU's vandrammedirektiv.

- Vi glæder os over, at der varsles skærpet regulering af kvælstofforureningen og øgede afgifter på pesticider, lyder det fra Christian Ege.

Læs også