Advokatkritik af kommuner og rådgivningsfirmaet Orbicon

Under onsdag aftens vandløbsmøde i Gefion rettede flere deltagere en skarp kritik af kommunerne og rådgivningsvirksomheden Orbicon. Deres undersøgelser og målinger er ikke grundige nok, og kommunens ansatte kan være inhabile, hævder advokat.

Advokat Steffen Olsen Kludt, som er specialist i erstatningssager og landbrugets retsforhold, var klar i sin kritik, da han overfor 150 fremmødte landmænd onsdag aften hos Gefion ved Sorø forklarede, hvorfor rådgivningsfirmaet Orbicon ikke var på landmændenes side.

- I spørgsmålet omkring vandregulativerne, skal landmændene søge andre græsgange, hvis de vil have uvildige og professionelle analyser og målinger, lød det fra advokat Steffen Olsen Kludt på mødet.

- Når det kommer til Orbicon, så glem det, sagde og forsatte:

- Orbicon er den største spiller på markedet, samtidig er de hyret af en offentlig instans, hvilket med al tydelighed understreger, at de taler kommunens sag, hvis de kan komme til det. I flere tilfælde har jeg oplevet, at Orbicons analyser slet ikke stemmer overens med beregninger, jeg får fra lignende virksomheder.

- Derfor skal I også søge oplysning og få foretaget analyser af andre firmaer. Og når I får forelagt resultaterne fra Orbicon, skal I huske at opfatte dem med en sund portion skepsis, understregede Steffen Olsen Kludt.

Ingen er neutrale
Advokaten erindrede tilhørerne om, at der er andre virksomheder på markedet, som kan foretage de nødvendige beregninger, hvilket Gefion kan rådgive om. Landmændene skal ligeledes få kommunen med ud i marken og vise dem problemet, og så bagefter følge op på sagen.

Kommunen skal, ifølge Steffen Olsen Kludt, presses, hvis der skal komme resultater, og her er konstante skriftlige henvendelser nødvendige. Samtidig skal man - ifølge advokaten - være opmærksom på, at nogle kommunale ansatte ganske enkelt ikke er neutrale i deres bedømmelse, og det er i høj grad en udfordring.

- Skriv hele tiden til jeres kommune og følg op på sagen. Ryk dem for svar og bliv ved. De bryder sig ikke om at være i den situation, og vær opmærksom på, at den enkelte ansatte kan være dybt fagpolitisk. Det er min klare erfaring. Fører vi en sag, kører vi nemlig også på den side af problematikken, sagde han til forsamlingen i Sorø.

Inhabile ansatte
Steffen Olsen Kludt bliver i dag ikke overrasket, hvis kommunale medarbejdere er farvede og ikke agerer professionelt.

- Jeg har oplevet, når vi først undersøgte medarbejderens baggrund, hvilket vi gør, når vi fører en sag, at ansatte havde klar forbindelse til Danmarks Naturfredningsforening eller andre naturorganisationer.

- Nogle medarbejdere havde måske skrevet i den lokale avis, og her udtalt private holdninger til miljøet. En holdning, som klart afslørede, at vedkommende ikke kan forholde sig objektivt til en sag, som I kommer med, forklarede han og fortsatte:

- Her drejer sagens sig om offentligt ansatte, som slet og ret er inhabile, og derfor kan de ikke behandle processen professionelt. Og i sådanne situationer har det enkelte gange lykkedes os at få fjernet personen fra sagen, fortæller Steffen Olsen Kludt.

Retssager koster
Afslutningsvis pointerede Steffen Olsen Kludt igen, at kommunen ofte ikke er upartisk i disse sager, og vil landmændene sætte yderligere skub i sagen, kunne det eventuelt hjælpe, at tage problemet videre til de ansattes chef i kommunen, og i sidste instans tage sagen op på politisk niveau.

- Brug først jura, når alt andet er forsøgt. Og i det sammenhæng må I altså bruge de penge, der skal til, her kan I ikke fedte med økonomien, hvilket yderligere taler for, at I skal få samlet jer. Sammen kan I skabe et godt fodfæste og stå stærkt, for der skal bruges penge og energi, hvis I vælger at føre en retssag, pointerede Steffen Olsen Kludt.

Vi skal stå sammen
Formand for Gefion, Torben Hansen, sluttede aftenen af med endnu en gang at opfordre de tilstedeværende til at finde sammen i ålaug. Landmændene vil ganske enkelt stå bedre rustet, hvis de organiserer sig.

Flere tilhørere efterlyste i den forbindelse Gefion selv og havde svært ved at forstå, hvorfor organisationen ikke tager kampen op i stedet for, at den enkelt landmand skal føre retssag mod kommunen. En kritik Torben Hansen ikke var enig i.

- Efter, vi i Gefion har været rundt og talt med adskillige borgmestre om vandregulativerne og de store oversvømmelser, er det min klare opfattelse, at flere ålaug og øget pres på kommunen fra jer, vil stresse dem. Derfor er det nødvendigt, at I presser kommunen, mens vi efterfølgende fører den nødvendige dialog.

- Vi kan føre retssager, men det vil ganske enkelt blive en for dyr affære. Vi prioriterer problemet, og så drejer det sig om, at vi står sammen. Regulativerne skal laves om, og det vil vi selvfølgelig kæmpe for, alt det vi kan, slutter Torben Hansen.

Læs også