500.000 kroner i bøde til kartoffelproducentforeningen

Kartoffelproducentforeningen får 500.000 kroner i bøde for at opfordre til prissamarbejde. Desuden er foreningens forhenværende formand er idømt en personlig bøde på 25.000 kroner.

Dansk Kartoffelproducent-forening er blevet dømt for at opfordre deres medlemmer til at benytte mindstepriser og til at lade kartofler blive i jorden for at begrænse udbuddet og dermed sikre en højere pris. Det er i strid med konkurrenceloven, fastslår konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er retten i Kolding, der har idømt brancheforeningen en bøde på 500.000 kroner. Desuden er foreningens forhenværende formand er idømt en personlig bøde på 25.000 kroner.

Trods forudgående indskærpelse
I 2008 indskærpede Konkurrencestyrelsen overfor Dansk Kartoffelproducent-forening, at de ikke måtte tilskynde deres medlemmer til at samordne priser. Konkurrencestyrelsen foretog sig dog ikke yderligere i sagen, da foreningen underskrev en erklæring, om at de ville overholde konkurrenceloven.

Den konkrete sag startede i september 2009, hvor Dansk Kartoffelproducent-forening holdt stormøde i Grindsted. Her blev foreningens medlemmer opfordret til at hæve prisen på spisekartofler og samtidig begrænse udbuddet. Det skulle ske ved at lade dele af produktionen blive i jorden.

Nogle dage senere gentog foreningens daværende formand opfordringen til foreningens medlemmer i et indslag i TV-Avisen.

Konkurrencestyrelsen anmeldte sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) i oktober 2009. SØK efterforskede sagen og rejste tiltale mod foreningen i december 2010.

Overtrædelse af konkurrenceloven
Retten har ved bødefastsættelsen for brancheforeningen lagt vægt på at opfordringen fra foreningen er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven.

Dette gælder ikke mindst i en situation som den i denne sag omhandlede, hvor foreningen i 2008 havde modtaget en indskærpelse fra Konkurrencestyrelsen om ikke at forsøge at påvirke medlemmernes prisfastsættelse eller øvrige forretningsbetingelser.

I forhold til den personlige bøde har retten endvidere lagt vægt på »grovheden af overtrædelsen og på [den daværende formands] fremtrædende og centrale rolle, blandt andet i forbindelse med interviewet i TV-avisen«.

Endvidere finder retten, at det er en skærpende omstændighed, at formanden i april 2008 var blevet gjort bekendt med Konkurrencestyrelsens tidligere henvendelse til foreningen, og at han i samme forbindelse underskrev en erklæring om, at foreningen ville overholde dansk lovgivning, herunder konkurrenceloven.

Læs også