Galera har kostet op til to ton pr. hektar i udbytte

Hvis ikke det afklares præcist, hvilke forhold der har udløst sprøjteskaderne i raps, vil Videncentret for Landbrug ikke anbefale, at Galera bruges fremover.

Efter omfattende skader ved brug af ukrudtsmidlet Galera i vinterraps evalueres anbefalingerne for kommende vækstsæson.

- Vi vil helt sikkert revidere vores anbefalinger til næste år. Hvis ikke vi kan få afklaret præcist, hvilke forhold der har udløst problemet, vil vi ikke anbefale, at midlet bruges fremover, siger Jens Erik Jensen, landskonsulent ved Videncentret for Landbrug.

Der er regionale forskelle på skaderne, og det er især i Midt- og Nordjylland, at de typiske symptomer med skulper med bægerblade hængende tilbage, voldsom genblomstring og en samlet blomstringsperiode på syv uger, har kunnet ses.

Effektivt Landbrug er bekendt med at Galera forbindes med udbyttetab på 500 kilo pr. hektar hos rapsavlere i Midtjylland og på Fyn.

Tab på 1.144 kilo på Lolland
På Lolland har Søholt Gods høstet 4.682 kilo pr. hektar på ubehandlede arealer, mens hektarudbyttet var 784 henholdsvis 1.144 kilo lavere på to tilsvarende marker, der var sprøjtet med Galera.

I tyske forsøg er der set tab på op til to tons pr. hektar i de parceller, der er behandlet med Galera. Hos LandboNord mangler der 250 kilo pr. hektar i et forsøg med brug af Galera.

- Det er en større sag. Jeg tror, at det er et temmelig stort problem. Man har talt om glimmerbøsser, men langt hen ad vejen er det nok Galera, der har forårsaget de skader, vi har set, siger Kristian Furdal Nielsen, planteavlskonsulent i LMO.

Læs meget mere i dagens trykte udgave af Effektivt Landbrug.

Læs også