Reformstøtte og forskningstørke

Landbrug & Fødevarer anerkender regeringens genopretningspakke, men bebrejder mådehold med forskningsmidler.

Underskuddet på statens finanser ville have været større, hvis reformer og genopretningspakke ikke var gennemført, mener Landbrug & Fødevarer, der dog er ærgerlige over, at forskningsbevillingerne falder i regeringens finanslovsudspil.

- Finanslovens skøn for underskuddet på de statslige finanser tydeliggør, at uden stram styring vil også Danmark være i risiko for at blive ramt af et seriøst statsgældsproblem. Derfor var regeringens reformer og genopretningspakken i foråret også udtryk for rettidig omhu. Ny, holdbar vækst skabes ikke af flere offentlige udgifter, men forudsætter en ansvarlig økonomisk politik, siger Carl Aage Dahl, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer i en kommentar til gårsdagens finanslovsudspil.

Konkurrenceevnen glemt
Carl Aage Dahl peger ligeledes på behovet for, at både finansloven og regeringens vækstpakke suppleres med initiativer, der understøtter danske eksportvirksomheders konkurrenceevne.

- Det bør ske gennem reduktion af omkostninger samt satsning på forskning, innovation og uddannelse, siger direktøren og fremhæver behovet for at eksporterhvervenes rammevilkår bliver et politisk fokuspunkt.

- Det er centralt, at vi i Danmark fortsat satser stærkt på forskning, innovation og uddannelse. Det er her, vi skal finde nøglen til fremtidens vækst. I årets finanslov er der skåret ned på den samlede forskningsbevilling, blandt andet energiforskningen. Og det er ærgerligt, da der ligger et enormt væksteventyr i at udvikle grøn energi, især bioenergi. Fundamentet for at få bioenergien til at blomstre og skabe vækst er netop intensiv forskning.

Færre forskningskroner
Også den grønne tænketank Concito deltager i kritikken af den reducerede forskningsaktivitet i grøn energiteknologi.

Regeringens finanslovsforslag indeholder en voldsom beskæring af midlerne til energiforskning. Det er en katastrofe for ambitionen om at skabe fremtidens grønne vækstarbejdspladser. Det budskab står Vindmølleindustrien, Ingeniørforeningen, Concito, Dansk Fjernvarme og Dansk Energi samlet om.

Finanslovsforslaget indeholder en nedskæring fra omtrent 400 millioner kroner til cirka 50 millioner kroner for det Energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram, EUDP.

Læs også