Vejen Kommune vandt kampen

Børge Schultz havde ingen planer om at forlade »Mariegård«, men nyt kreaturslagteri ændrer på det.

Asta og Børge Schultz har boet på »Mariegård« på Mariegårdsvej nord for Holsted siden 1966, men det lakker formentlig mod enden. Gården må vige pladsen for fremskridtet, der i dette tilfælde er et nyt kreaturslagteri.

Foreløbig er der tale om et udspil fra Danish Crowns administration, så Asta og Børge Schultz må i endnu nogle måneder gå i uvished, indtil der træffes en afgørelse i slagteriets bestyrelse.

Parret fik i foråret meldingen fra Vejen Kommune om, at ville Danish Crown placere sit nye slagteri i kommunen, skulle det være i området ved Holsted, blandt andet på Mariegårdsvej.

Oprindelig hørte der 70 hektar til gården, men der er allerede afgivet noget til anlæg af blandt andet Esbjergmotorvejen, og det er faktisk også på Børge Schultz' jord, at der er planer om at opføre et biogasanlæg, der så vil blive nærmeste nabo til slagteriet. Et naboskab, der formentlig vil blive udnyttet.

Børge Schultz har i dag 60 hektar, og han forventer, at Vejen Kommune overtager hele herligheden for siden at overdrage en del af det til det kreaturslagteri til en halv milliard kroner, som Danish Crown ventes at bygge.

Læs også