Nu er det vand nok!

Kommunernes utilstrækkelige grødeskæring giver katastrofale oversvømmelser, men nu skal der findes en løsning påpeger blandt andet viceformand for Landbrug og Fødevarer, Henrik Frandsen.

Omkring 100.000 hektar agerjord er stærkt påvirket af de massive vandmasser, der det meste af sommeren igennem er væltet ned over landet i form af det ene skybrud og regnskyl efter det andet. Langt størstedelen af de oversvømmede arealer findes i Sydøstdanmark, hvor stemningen langt fra er god. Mange landmænd står til at tabe anseelige dele af høsten.

 

- Vi befinder os i en rigtig dårlig situation. DMI varsler mere regn fremover, og samtidig er der en meget begrænset vedligeholdelse af vandløbene fra kommunens side. Grødeskæring sker kun overfladisk, hvis overhovedet, og det kan vi som erhverv ikke være tjent med, fortæller John Nielsen, formand for Dansk Landbrug Sydhavsøerne

Han mødtes i går ved Fribrødre Å, sammen med Henrik Frandsen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, Kurt Hansen, næstformand i Fribrødre Ålaug, og Peter Bring-Larsen, formand for Fribrødre Ålaug.

Viceformand for Landbrug og Fødevarer, Henrik Frandsen, er enig med John Nielsen.

- Vi bliver nødt til at holde kommunerne op på deres ansvar. Der, hvor vandløbene ikke er renset ordentligt, skal der gøres en ekstra indsats, for det rammer hele vores samfundsøkonomi og ikke blot landmændene. Vandløbene her er lige så vigtige for landbruget, som kloakkerne er for københavnerne.

 

Grødeskæring før første juli

- Man skal være opmærksom på, at vi ikke er de eneste, det går udover. Sommerhusejere, parcelhusejere og frugtavlere er alle påvirket af denne situation, og den akutte oprensning og grødeskæring er kommet alt for sent og er en alt for dyr løsning.

John Nielsen mener, at der skal en forsommeroprensning eller grødeskæring før den første juli, samt en grødeskæring i det tidlige efterår. Hele vedligeholdelsen skal foregå efter sund fornuft og ikke efter regulativer.

- Vi kører nu på alle fronter og vil sammen med blandt andet de lokale ålaug, Østlige Øers Landboforening og Landbrug & Fødevarer forsøge at få politikerne i tale. De må forstå situationens alvor.

 

 

 

Læs også