Rens de vandløb nu!

Østlige Øers Landboforeninger mener der er behov for en ny overordnet strategi på vandløbsområdet.

Vandløbene i det åbne land er lige så vigtige som kloakkerne i storbyerne. Derfor er man i Danmark nødt til at anlægge en ny strategi vedrørende grødeskæring og oprensning af vores vandløb.

Det mener Østlige Øers Landboforeninger.

Foreningens formand Povl Fritzner og næstformand John Nielsen har derfor taget initiativ til at komme med en fælles udtalelse.

Ændret vandløbsvedligeholdelse
Her for forklarer de, at ifølge Grøn Vækst skal der ske en ændret, i praksis en skånsom eller ophørt, vedligeholdelse af vandløbene blandt andet med hensyn til grødeskæring på brinkerne. Det medfører, at vandløbene bliver utroligt sårbare overfor store mængder vand.

I nogle vandløb er det besluttet, at der kun må ske grødeskæring til lige under vandoverfladen, hvorved en alt for stor del af grøden forbliver i vandløbet. Endvidere er bundkoterne mange steder ikke overholdt og regulativerne skal ændres, så det ikke er efter behov, men efter sund fornuft, at vandløbet vedligeholdes.

Derfor skal der ifølge de to ske en forsommeroprensning eller -grødeskæring samt en grødeskæring i det tidlige efterår.

- Oprensning/grødeskæring der kun sker i akutte tilfælde er en alt for dyr udrykningstjeneste for skatteyderne og skaderne på omkringliggende arealer er uoprettelige. Vi kræver simpelt hen rettidig omhu, hvilket må være i alles interesse.

Manglet beslutninger
- Det er klart, at katastroferne og skaderne er størst på de flade arealer, men vi har i for lang tid ladet os trække rundt i manegen og manglet handlekraftige beslutninger angående vores vandløb, lyder det fra de to i den fælles udtalelse.

Østlige Øers Landboforeninger samarbejder med kommunerne om mange ting og forventer, at de også i denne sag er naturlige samarbejdspartnere.

- Lige så naturligt som kommunernes renseanlæg kan åbne for »skodderne«, når der er behov for en hurtig vandafledning, hvorved trykket på vandløb og miljø øges betragteligt, lige så naturligt skal afvanding af vores fælles vandløb have førsteprioritet således, at milliardværdier på markerne kan sikres.

Ikke kun i København
- Centraladministrationen må erkende, at det ikke kun er København, der har brug for at kloakkerne virker. Det har vi også herude i det åbne land. Kommunernes budgetter må tilpasses den virkelige verden også angående vandløb. Vi kan ikke spare os ud af vandmasserne, lyder det.

Povl Fritzner og John Nielsen anmoder nu politikkerne om at udvise ansvarlighed, ikke kun overfor husejere, sommerhusejere og deres egne kældre. Den ansvarlighed skal også vises overfor landmænds afgrøder på markerne ved at sikre vandafledning både via vandløb og virksomme dræn.

Læs også