Miljøteknologi-puljen i fuld gang

Der er stor interesse for ansøgningsrunden om 40 procent tilskud til investering i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion.

- Vi får rigtig mange henvendelser fra landmænd om hjælp til ansøgning om tilskud til miljøteknologi-investeringer oplyser projektrådgiver Solveig Kappel fra Sønderjysk Landboforening, og fortsætter:

- Vi får især forespørgsler om tilskud til investering i fodringsteknologi eller pesticidreduktion. Investeringer, der udover miljøeffekten, også giver arbejdslettelse eller driftsbesparelser i dagligdagen. Det er især investering i fodermixervogne med vejeudstyr til kvæg, fasefodring til svin, radrenser eller avancerede marksprøjter, der søges om tilskud til.            

Men man har også mange landmænd, der søger om tilskud til investeringer i miljøteknologi, der kræves i forbindelse med udvidelse eller ændring af husdyrproduktionen f.eks. anlæg til gyllekøling, gylleforsuring, luftrensning, spalteskrabere eller anden BAT-teknologi, der reducerer ammoniak.

- Puljen er en kærkommen mulig medfinansiering til nødvendige investeringer”, tilføjer Solveig Kappel.

Ansøgningsfristen er 15. september, så det er nu man skal planlægge fremadrettede investeringer, hvis man vil have del i puljen. En ansøgning skal vedlægges specificeret tilbud fra to forskellige leverandører.

145 mio. afsat
Der er afsat i alt 145 mio. til investeringer i reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktion og husdyrgødning, pesticidreduktion, tab af næringsstoffer i forbindelse med fodring og anvendelse af husdyrgødning samt gartneri og minivådområder.

 

Ansøgningerne bliver især vurderet efter princippet mest miljø for pengene, altså teknologiens miljøeffekt, omkostningseffektivitet og nyhedsværdi. Der er krav om mindst 10 procent miljøeffekt ved investering i en konkret teknologi.

Tilskuddet kan omfatte omkostninger til materiel, udstyr, installation, indkøring, konsulentbistand, revison og skiltning.

Der gives ikke tilskud til overdækning af gylletanke, gylleseparering, biomassefyr, GPS udstyr og almindelige marksprøjter, barjordsnedfældere, BAT gulve eller økologers nedbringelse af pesticider.

Sønderjysk Landboforening glæder sig til at hjælpe vore landmænd med ansøgningerne og har sat et erfarent hold af rådgivere bestående af Aase Holmgaard, Ilse Gräber og Solveig Kappel, der kan bistå med nærmere rådgivning om reglerne for tilskud.  Læs også nærmere på www.slf.dk.

 

 

 

Læs også