Aktuelt med svampesprøjtning i majs

Det er tid til svampesprøjtning i majs. Majsen er forskellig i højde fra landsdel til landsdel. Det kommer meget an på såtidspunktet. Variationen er fra cirka 1 meter op til cirka 1,7 meter. Væksten er på tiden eksplosiv, så det er netop nu tid til at overveje at svampesprøjte majsen, mens der fortsat kan køres med almindelig marksprøjte i majsen.

Fra Videncentret for Landbrug har landskonsulent Ghita Cordes Nielsen i tidligere meddelelse opfordret majsavlere til at prøve at sprøjte deres majs i år, så der også hos majsavlerne kan indsamles mere viden.

På Gjorslev Gods på Stevns blev der torsdag den 7. juli sprøjtet 25 hektar majs til ensilage med svampemidlet Opera. BASF har i samarbejde med otte andre landbrug landet over etableret demomarker, som bliver svampebehandlet med Opera.

Ifølge Klaus Nielsen, Agronomy Manager Crop Protection hos BASF, bliver alle marker behandlet, når majsen er cirka 1 meter høj, og enkelte bliver behandlet to gange i vækstsæsonen. Formålet med demomarkerne er at indsamle viden om udviklingen i majsen med fokus på både udbytte og kvalitet. I demomarkerne indgår både majs til ensilage og kernemajs.

Landsforsøg med majs til ensilage viste i 2010 et merudbytte på plus 9 procent, mens majs til modenhed har været med i forsøg over to år, hvor gennemsnittet af de to år er plus 17 procent i udbytte.

Anbefalingen fra BASF er anvendelse af 1,5 liter Opera pr. hektar. Høj vandmængde omkring 200 liter pr. hektar, da majsen har en stor bladmasse, som skal beskyttes. Sprøjtning udføres fra midt på dagen (ikke i stærkt solskin), hvor majsplanterne er mindst saftspændte. Derved undgås køreskade i majsen. Opera er godkendt fra stadie 32 til 51.

Billed 1007 viser majsplanter i køresporet efter at traktor og marksprøjte har ind over.

Læs også